Podczas sesji rady miejskiej w Golinie, komendant tamtejszego komisariatu przypomniał sylwetki dzielnicowych. Nie są to nowe postacie, ale zawsze warto odświeżyć znajomość z policjantem, który ma być najbliżej społeczeństwa.

W czwartek 24 stycznia Komendant Komisariatu Policji w Golinie wziął udział w sesji Rady Gminy. Podczas tego spotkania przypomniał zebranym sylwetki dwóch dzielnicowych, którzy „opiekują” się Goliną i terenem gminy.

Funkcjonariusze asp. szt. Błażej Borowiec oraz mł. asp. Marcin Nowak nie są nowymi funkcjonariuszami na swoich stanowiskach i bardzo wielu mieszkańców doskonale zna ich sylwetki. Jednak sesja Rady Gminy to znakomita okazja, aby przypomnieć mieszkańcom kto jest ich „policjantem pierwszego kontaktu” i w jaki sposób można się z nim łatwo skontaktować. Dzielnicowi przybliżyli także dwoje plany priorytetowe, a więc działania, jakie zaplanowali sobie do realizacji w najbliższym półroczu.

Poszczególni komendanci komisariatów podległych Komendzie Miejskiej Policji w Koninie wraz z dzielnicowymi pojawiają się na podobnych spotkaniach i przybliżają sylwetki tych policjantów oraz zaplanowane przez nich najpilniejsze zadania.

Marcin Jankowski

fot. Filip Muszyński/TTR