Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Konin

Giełda Pracy w Koninie

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie zawiadamia, że 7 lutego dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy w siedzibie urzędu (ul. Zakładowa 4) odbędzie się „Giełda Pracy”.

Data: 07.02.2019 r.
Godziny: od 10.00 do 10.30
Miejsce: pokój 222
Stanowisko: elektryk
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Uprawnienia: świadectwo kwalifikacyjne E stanowisko eksploatacji (G1 elektryczne)

Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie się do Powiatowego Urzędu Pracy w celu pobrania skierowania na giełdę pracy.
Termin rozpoczęcia emisji: 06.02.2019 r.
Termin zakończenia emisji: 07.02.2019 r. do godz. 10.00
Pracownik Powiatowego Urzędu Pracy odpowiedzialny za organizację Giełdy Pracy: Michał Skorupka