Kierownik Ogniwa Prewencji Komisariatu Policji w Sompolnie aspirant sztabowy Artur Kowalski wziął udział w Dniu Kariery zorganizowanym w Szkole Podstawowej w Lubstowie. Jego zadaniem była promocja służby policyjnej.

Dzień kariery został zorganizowany w Szkole Podstawowej w Lubstowie w czwartek 21 marca. Wzięli w nim udział przedstawiciele wielu różnych zawodów. Był wśród nich także reprezentant policji.

Aspirant sztabowy Artur Kowalski jest policjantem z kilkunastoletnim stażem i przeszedł wiele szczebli w policyjnej hierarchii. Rozpoczynał służbę w patrolu, był dzielnicowym, a teraz jest przełożonym. Opowiadał uczniom jak w praktyce wygląda policyjne rzemiosło, jakie są możliwości kariery i jakie wymagania są stawiane kandydatom do naszych szeregów.

Marcin Jankowski

  • Aspirant sztabowy Artur Kowalski na spotkaniu z dziećmi w szkole podstawowej
  • Aspirant sztabowy Artur Kowalski opowiada uczniom o służbie w policji
  • Aspirant sztabowy Artur Kowalski rozmawia z uczniami o służbie w policji
  • Aspirant sztabowy Artur Kowalski opowiada uczniom szkoły podstawowej o służbie w policji
  • Aspirant sztabowy Artur Kowalski wraz z innymi gośćmi zaproszonymi na Dzień Kariery w Szkole Podstawowej w Lubstowie