W środę 22 maja w hali widowiskowej w Rychwale odbyły się po raz kolejny targi pracy. Nie po raz pierwszy uczestniczyli w nich przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Koninie. Jak się okazało nie na próżno.

Jeszcze kilka, czy kilkanaście lat temu policyjne kadry mogły przebierać w kandydatach do naszej formacji. Potem sytuacja się odwróciła i chętnych brakowało. Powodów takiego stanu rzeczy upatrywano w polepszającej się sytuacji na rynku pracy, który przestawał być rynkiem pracodawcy i zaczął być rynkiem pracownika. Nie bez znaczenia z pewnością była też zmiana przepisów emerytalnych, które zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2013 r. Wprowadziły one minimalny staż służby 25 lat i minimalny wiek 55 lat dla funkcjonariuszy, którzy chcieli przejść na emeryturę. Była to bardzo niekorzystna zmiana, szczególnie dla młodych ludzi – maturzysta chcący wstąpić w nasze szeregi musiałby służyć przez 36 lat. To praktycznie niemożliwe.

Jednak ostatnie zmiany w przepisach zniosły wymóg ukończenia 55 lat życia, pozostawiając minimalny staż 25 lat dla chcących przejść na emeryturę. Podwyżka uposażenia o około 500 zł netto i kolejna zapowiedziana od 1 stycznia 2020 r. w wysokości około 400 zł netto, z pewnością nie pozostały niezauważone przez potencjalnych kandydatów.

Podczas wczorajszych targów pracy policyjne stoisko odwiedziło kilkanaście osób. Najczęściej pytali o procedurę, jaką musi przejść kandydat na policjanta, rzadziej o zarobki. W Komendzie Miejskiej Policji w Koninie we wtorek 21 maja zostało przyjętych do służby 5 osób i w ten sposób zapełnione zostały wszystkie wakaty. To jednak sytuacja wyjątkowa i nie potrwa długo. Z pewnością w ciągu kilku tygodni ktoś odejdzie na emeryturę bądź przeniesie się do innej jednostki i znowu będą wolne miejsca.

Marcin Jankowski

  • Przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Koninie podczas targów pracy zapoznają zainteresowane osoby z procedurą przyjęcia do policji oraz innymi aspektami służby
  • Przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Koninie podczas targów pracy zapoznają zainteresowane osoby z procedurą przyjęcia do policji oraz innymi aspektami służby
  • Przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Koninie podczas targów pracy zapoznają zainteresowane osoby z procedurą przyjęcia do policji oraz innymi aspektami służby
  • Przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Koninie podczas targów pracy zapoznają zainteresowane osoby z procedurą przyjęcia do policji oraz innymi aspektami służby