Warte prawie 38 milionów złotych nowe skrzyżowanie ulic: Trasa Warszawska-Kolska-Europejska w Koninie w pełni oddane do użytku kierowców. – Ruch odbywa się płynnie – mówi Grzegorz Pająk, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koninie, który nadzorował inwestycję i od rana monitorował sytuację na skrzyżowaniu. Co prawda kilka dni temu można było przejechać ulicą Warszawską, ale to dzisiaj do ruchu włączony został ostatni odcinek - nowoczesny wiadukt z estakadą.

Prosimy kierowców jadących ulicami: Świętojańska, Kolska, Wał Tarejwy o czujność. Przywrócono tam starą organizację ruchu. To znaczy, że pierwszeństwo – tak jak przed zmianą - mają samochody jadące ulicą Kolską.

Inwestycja nazwana „Rozbudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Kolską w Koninie” trwała około 1,5 roku. Odpowiedzialny był za nią Zarząd Dróg Miejskich w Koninie.  Kosztowała 37 380 080,70 zł, przy czym wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa: Infrastruktura drogowa dla miast) to 31 773 068,59 zł. Pozostała część pochodziła z budżetu miasta. - Działania, które zostały przeprowadzone w ramach projektu miały na celu zwiększenie przepustowości i bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Konina – wyjaśnia dyrektor Pająk.

A oto kilka ciekawostek technicznych:
- 2.563,61 m – tyle dróg wybudowano w ramach inwestycji
- 857,95 m – to długość ścieżki rowerowej, która powstała wzdłuż ulic: Europejskiej i Warszawskiej
- łącznie położono 22,132,70m2 nawierzchni bitumicznej jezdni, 4.135,23m2 nawierzchni ścieżek rowerowych oraz 9.403,72m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
- zainstalowano 1.350,50 mb ekranu akustycznego 
- wybudowano wiadukt drogowy o długości 52,60 m
-  wybudowano kanalizację deszczową ze zbiornikiem retencyjnym 
- przebudowano sieć wodociągową 
- postawiono 113 nowych lamp oświetlenia ulicznego 
- przebudowano 150 m sieci gazowej
-  przebudowano również sieć energetyczną i ciepłociąg oraz kanalizację teletechniczną.

Wykonawcą robót było konsorcjum firm TRAKCJA PRKiI S.A. oraz PRB DROBET Sp. z o.o.