Nie tylko konińscy Policjanci, ale również Ci z ościennych komend będą patrolować drogi naszego powiatu. Wszyscy oni tworzą grupę SPEED.

Dziająca od kilku tygodni grupa SPEED w naszym województwie ma za zadanie wyeliminować z dróg tych kierujących, którzy stwarzają największe zagrożenie. I tak  ramach ogólnopolskich działań "Prędkość", kilkunastu funkcjonariuszy w dniu dzisiejszym zostało rozdysponowanyh w te miejsca gdzie dochodzić może do największej liczby wykroczeń ( w tym przekraczania dozwolonej prędkości).  Bowiem na kanwie ostatnich wydarzeń na naszych drogach stwierdzić można,że między innymi prędkość oraz brak doświadczenia jest jednym z czynników, które mają największy wpływ na zaistnienie zdarzeń drogowych.

Działania te mają nie tylko charakter prewenycjny, ale również i restrykcyjny. Ci kierujący, którzy będą popełniać wykroczenia, liczyć się muszą z ich konsekwencjami w postaci mandatów karnych. Ponadto przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym skutkować może nawet zatrzymaniem prawa jazdy.

 

sierż.szt. Adrianna Karwowska-Kuna