Omówienie aktualnej sytuacji w naszym województwie, wskazanie miejsc izolacji osób z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w Wielkopolsce - m.in. takie tematy podejmowano dziś (20 marca) podczas posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego połączonego z wideokonferencją. Posiedzenie prowadził wojewoda Łukasz Mikołajczyk, w Koninie w konferencji wzięli udział m.in. prezydent Piotr Korytkowski oraz kierownik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Paweł Figurski.

Prowadzone w związku z pandemią koronawirusa regularne wideokonferencje umożliwiają samorządom z całej Wielkopolski bezpośredni kontakt ze służbami wojewody. Są okazją do tego, by wyjaśnić wszelkie wątpliwości, które pojawiają się w związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego.