Komunikat Prezydenta Miasta Konina Piotra Korytkowskiego z działań podejmowanych przez miasto w związku z trwającą pandemią koronawirusa i wprowadzonym w naszym kraju stanem epidemii:

  1. W Koninie do tej pory nie odnotowaliśmy przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Praca służb sanitarno-epidemiologicznych i medycznych trwa jednak nieprzerwanie. Serdecznie za nią dziękuję wszystkim, którzy odpowiedzialnie pełnią tę służbę w jednostkach państwowych czy samorządowych w naszym mieście.
  2. Praca Urzędu Miejskiego także nie ustaje, choć pracujemy w ograniczonym zakresie. Prosimy obserwować stronę internetową www.konin.pl oraz strony jednostek (np. MOPR, MOSiR), by na bieżąco dowiadywać się o ewentualnych zmianach w funkcjonowaniu placówek. Część wydziałów, zgodnie z zapowiedziami, przeszła na pracę zdalną.
  3. Poprosiłem pozostające w mojej dyspozycji wydziały Urzędu Miejskiego o pilne przygotowanie samorządowych rozwiązań dla przedsiębiorców, którzy mogą zostać dotknięci ekonomicznymi skutkami pandemii.
  4. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego na bieżąco współpracuje ze służbami państwowymi (SANEPID, Policja, Straż Pożarna) oraz Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Koninie. Dziś, tj. 23 marca, Wydział pomagał w zabezpieczeniu oddziału zakaźnego konińskiego szpitala, pracownicy wydziału wizytowali również Szkolne Schronisko Młodzieżowe, które pozostaje w dyspozycji miasta i wojewody wielkopolskiego jako miejsce potencjalnej kwarantanny dla osób potrzebujących takiego wsparcia.
  5. Od jutra, tj. od 24 marca, ze względu na potencjalne miejsce gromadzenia się osób, zamknięte zostanie boisko ORLIK na osiedlu Wilków będące w zarządzaniu MOSiR w Koninie.
  6. Od dnia 25 marca do dnia 4 kwietnia zamknięta będzie kasa Urzędu Miejskiego zlokalizowana w budynku przy Placu Wolności 1.
  7. Od jutra, tj. od 24 marca, do odwołania zamknięte będą wszystkie miejskie place zabaw.
Koronawirus. Raport z działań miasta (23 marca)