Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Konin

Kupcy prowadzący stragany i kramy na konińskich targowiskach mogą pracować normalnie. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, powołując się na wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS), zmienił zalecenia co do prowadzenia otwartych punktów sprzedaży. Od decyzji zamykającej punkty sprzedaży odwołał się prezydent Konina. 

Odwołałem się  od decyzji Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który z dniem 28 marca nakazał zamknięcie straganów i kramów z żywnością. Otrzymałem informację, że jednak taki handel jest możliwy przy utrzymaniu rygoru sanitarnego, jeśli tak zdecyduje zarządca targowiska. Przywracamy zatem sprzedaż prowadzoną na świeżym powietrzu – informuje prezydent Konina Piotr Korytkowski.

Zalecenia GIS wskazane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru dotyczą: zasad higieny rąk, oddychania i zabezpieczenia przed kaszlem; zasad bezpieczeństwa żywności; ograniczenia kontaktu z każdą osobą, która ma objawy chorobowe, tj. gorączka, kaszel, duszności; zachowania bezpiecznej odległości klient-klient, klient-sprzedawca, sprzedawca-sprzedawca (min. 1,5 metra); w miarę możliwości korzystanie głównie z płatności bezgotówkowych w placówkach handlowych. Sanepid wskazuje też obowiązki zarządców targowisk w kwestii utrzymania porządku i czystości. - Teren jest regularnie sprzątany, toalety są częściej myte i dezynfekowane, wprowadzono informacje o odstępach między klientami. Realizujemy zalecenia GIS. Ważne, żeby kupcy mogli prowadzić handel, bo dla wielu z nich to jedyne źródło utrzymania, a dla klientów okazja, by zaopatrzyć się np. w świeże warzywa i owoce – dodaje prezydent Korytkowski. PGKiM umieścił na tablicach informację, by klienci robili zakupy przy stoiskach pojedynczo i zachowywali między sobą odstępy 1-1,5 metra. Zgodnie z podanymi dziś zaleceniami rządu obowiązuje ograniczenie – 3 osoby do jednego straganu/stoiska. 

Prezydent podkreśla, że wszyscy prowadzący tego typu sprzedaż muszą stosować się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz innych ograniczeń, warunków i zaleceń wprowadzonych w związku ze stanem epidemii.

W Koninie działają dwa miejskie targowiska: przy ul. 11 Listopada i przy ul. Chopina - tzw. Zieleniak. W sumie sprzedaż na straganach prowadzi tam około 30 kupców. Targowisko w starej części Konina należy do Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska.

Zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego: www.gis.gov.pl