Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Konin

30 milionów złotych dla Konina z Funduszu Dróg Samorządowych (FDS) stało się faktem. Prezydent Piotr Korytkowski  i wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk podpisali w piątek, 28 sierpnia, w Poznaniu umowę na dofinansowanie budowy połączenia ulic I. Paderewskiego z Wyzwolenia. To największa od 13 lat inwestycja drogowa w naszym mieście. Jej koszt to około 70 milionów złotych.

Jak wcześniej informowaliśmy - Miasto Konin od samego początku wnioskowało o dofinansowanie w wysokości 30 milionów złotych. Wielkopolski Urząd Wojewódzki najpierw przyznał nam 20 milionów informując, że wnioskowana kwota została zmniejszona do limitu dostępnych środków, ale w przypadku wystąpienia oszczędności może ulec zwiększeniu. W efekcie po zmianach w budżecie Funduszu otrzymaliśmy 30 milionów złotych. - Cieszę się, że obecne władze wojewódzkie doceniły wagę tego zadania i wsparły nas maksymalną możliwą kwotą 30 milionów złotych – powiedział wtedy prezydent Konina Piotr Korytkowski.

Kwota dofinansowania dla Konina jest jedną z najwyższych uzyskanych przez samorządy w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w Wielkopolsce. Inwestycja ostatecznie ma się zakończyć za rok, natomiast pod koniec 2020 będzie zapewniona przejezdność budowanych ulic.

Jak czytamy na stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego - zdaniem wojewody Łukasza Mikołajczyka „(…) samorządy traktują ten program jako poważne wzmocnienie dla swojego budżetu w przypadku kluczowych, dużych i ważnych inwestycji”.

Dodajmy, że w tej edycji FDS Konin otrzymał również wsparcie na przebudowę mostu w ciągu ul. Bernardynka, a rok wcześniej na wykonanie remontów ulic: Leśnej oraz Żwirki i Wigury.