Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Konin

Jak co roku początek września jest dla policjantów okresem wzmożonych działań prewencyjnych w rejonach szkól. W dniach od 1 do 11 września nasi funkcjonariusze z Zespołu ds. Profilaktyki społecznej wraz z Dzielnicowymi będą wręczać odblaski i przekazywać informacje dotyczące bezpieczeństwa na drodze

W tych dniach na drogach prowadzących do szkół jak i przed samymi szkołami funkcjonariusze z KMP Konin będą pilnować, aby droga dzieci i młodzieży do szkoły przebiegła bez żadnych komplikacji i wydarzeń. Przy szkołach będą rozdawane dzieciom odblaski a rodzicom będą przypominane podstawowe informacyjne dotyczące bezpiecznego poruszania się po drogach.

Pamiętajmy, że nie tylko Policja powinna edukować najmłodszych odnośnie bezpiecznego poruszania się po drodze czy też podstawowych zasad bezpieczeństwa na drodze. Pierwszymi nauczycielami winni być rodzice lub opiekunowie i to oni powinni nauczyć swoje dzieci prawidłowych zachowań jak i obowiązków na drodze.  

Zwracamy się również do kierowców, żeby wyostrzyli swoje zmysły i zachowali szczególną ostrożność w rejonach szkół