Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Konin

Laskówiecka i Paderewskiego – to kolejne ulice, które chcemy wyremontować przy wsparciu Funduszu Dróg Samorządowych (FDS). Miasto Konin złożyło do wojewody wielkopolskiego dwa wnioski aplikacyjne w ramach nowego naboru na 2021 rok.

Chcemy zbudować nowy odcinek ulicy Laskówieckiej, o długości 1 025 m, od ulicy Jana Pawła II do Grójeckiej. Zgodnie z projektem miałaby tam powstać m.in. jezdnia o nawierzchni bitumicznej, zjazdy indywidualne i publiczne, chodnik z betonowej kostki brukowej, ścieżka rowerowa. - Budowa drogi polepszy warunki komunikacyjne oraz przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu. Mieszkańcy oczekują tej inwestycji. Jakiś czas temu odbyła się tam wizja lokalna z udziałem radnych: Emilii Wasielewskiej i Wiesława Wanjasa, podczas której omówiliśmy zakres proponowanych prac – wyjaśnia Paweł Adamów, zastępca prezydenta Konina. Szacunkowy koszt prac to 7 400 889,82 zł.

Druga planowana przebudowa ul. I. Paderewskiego, na odcinku pomiędzy ul. Kleczewską a rondem WOŚP, dotyczy odcinka o długości 798 m. Jest planowana na dwa lata 2021-2022. W ramach robót drogowych przewiduje się wymianę całej konstrukcji nawierzchni, poszerzenie ciągu pieszo-rowerowego, przebudowę zatok autobusowych oraz przejść dla pieszych, przebudowę kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego, zagospodarowanie pasa zieleni. Te prace pozwolą na poprawę warunków bezpieczeństwa na drodze i na zmniejszenie hałasu. Szacunkowy koszt prac to 10 294 966,24 zł.

Przypomnijmy, w ciągu ostatnich dwóch lat złożyliśmy w ramach FDS cztery wnioski o dofinansowanie. Wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie. Rekordową kwotę, 30 milionów złotych - najwyższe dofinansowanie w Wielkopolsce w ramach FDS 2020 – otrzymaliśmy na budowę połączenia ulic Wyzwolenia-I. Paderewskiego. – Nie zwalniamy tempa. Jak do tej pory byliśmy skuteczni. Liczymy więc na to, że w ramach nowego rozdania Funduszu Dróg Samorządowych otrzymamy wsparcie na dwie kolejne inwestycje, które poprawią układ komunikacyjny miasta – mówi prezydent Konina Piotr Korytkowski.