Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Konin

To było święto działaczy i animatorów kultury! W auli PWSZ, 18 września, odbyła się Inauguracja Roku Kulturalnego 2020/2021 w Koninie. Wydarzenie zostało zorganizowane zgodnie z obostrzeniami pandemicznymi, zgodnie z którymi wyznaczony został limit uczestników.

Witając gości zastępca prezydenta Konina Witold Nowak podkreślił, że w nowym roku kulturalnym będziemy musieli się przeformułować i dostosować do nowej, wywołanej przez COVID-19, rzeczywistości . - Może to oznaczać organizację wydarzeń w mniejszej niż do tej pory skali. Staramy się wspierać inicjatywy oddolne. W nowym roku wejdziemy w przestrzeń osiedli. U nas się to sprawdziło, czego przykładem może być impreza na Osiedlu Zatorze zorganizowana w 200. rocznicę urodzin Stanisława Moniuszki - dodał.           

Nieodłącznym elementem tej cyklicznej imprezy są nagrody i wyróżnienia Prezydenta Miasta Konina wręczane koninianom szczególnie zasłużonym dla rozwoju kultury w mieście. Odznaką honorową ,,Za zasługi dla Miasta Konina” uhonorowani zostali: Kamil Michał Dziadykiewicz, Izabela Matyba, Tamara Elżbieta Wójtowicz, Joanna Zawadzka. 

Nagrody Prezydenta Miasta Konina za działalność na rzecz kultury otrzymali: Danuta Małgorzata Gościńska, Ewa Lucyna Guzowska, Olga Ewa Marcinkowska, Marta Jolanta Merdzińska, Michał Łukasz Piskorski, Studio Tańca Rytmix, Renata Rudowicz, Małgorzata Szuman-Gorczyca, ks. Paweł Śmigiel, Anna Lidia Wysocka-Sobczak, Robert Żurański. 

Stypendium artystyczne Prezydenta Miasta Konina zostało przyznane 3 osobom. Są to młodzi i utalentowani artyści: Radosław Goździkowski, Weronika Kamińska oraz Antonina Waliszewska. Radosława Goździkowskiego i Antoninę Waliszewską mieliśmy okazję usłyszeć. Nagrodzonym, a także odbiorcom kultury pogratulował i podziękował  za zaangażowanie prezydent Konina Piotr Korytkowski. Nawiązał też do jubileuszu 50-lecia działalności Konińskiego Domu Kultury w budynku przy placu Niepodległości. - Działajcie dalej! Wasza działalność jest powszechnie znana i akceptowana - podkreślił, wręczając dyrektor placówki Elżbiecie Miętkiewskiej pamiątkowy grawerton. 

Po części oficjalnej z koncertem "Osiecka De Luxe" wystąpiła Maja Kleszcz. Imprezę prowadziła znana dziennikarka muzyczna Anna Gacek.