Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Konin

Mamy koncepcję przebudowy najstarszego stadionu w mieście – im. Mariana Paska przy ul. Dmowskiego. To jeden z kluczowych obiektów sportowych Konina, który od lat czekał na remont. Jak poinformował na konferencji prezydent Konina Piotr Korytkowski – Miasto wystartuje w programie inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu realizowanym przez Ministerstwo Sportu. Będziemy się starać o dofinansowanie w wysokości 70%, 30% - niespełna 3 miliony złotych – to ma być wkład własny samorządu. - W minionych latach inwestycje w obiekty sportowe były inwestycjami zapomnianymi. Chcemy to zmienić - mówił prezydent Korytkowski. Po przyjęciu zmian w budżecie (na sesji Rady Miasta zwołanej na 30 września) Miasto ogłosi przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej. Będzie też kompletować dokumenty niezbędne do złożenia wniosku w ministerstwie.

Zgodnie z koncepcją przy ul. Dmowskiego powstać mają dwa nowoczesne pełnowymiarowe boiska treningowe (68x105 m) trawiaste i sztuczne z oświetleniem, odwodnieniem i nawodnieniem, boczne trawiaste boisko treningowe (56x100 m) z pełną infrastrukturą, zadaszona ażurowa trybuna, ogrodzenie obiektu oraz monitoring. Takie oczekiwania wyraziły kluby sportowe, z którymi konsultowano przygotowanie koncepcji.

Jak mówi Mateusz Michalski, prezes Górnika Konin – to kluczowa i przełomowa inwestycja ważna dla rozwoju sportu w mieście. - Na tego typu kompleks czekamy od wielu lat. Niezwykle potrzebna jest zwłaszcza pełnowymiarowa sztuczna płyta boiska. Dzięki niej nie będziemy musieli w chłodniejszej części roku jeździć do innych miast, które posiadają taki obiekt, aby wynajmować tam boiska – wyjaśnił. Podobnego zdania jest prezes i trener Medyka Konin Roman Jaszczak. - Musieliśmy jeździć po całej Polsce czy nawet Europie, by w styczniu i lutym grać międzynarodowe mecze towarzyskie – tłumaczył.

Decyzją prezydenta nad przebudową obiektu pracował będzie zespół roboczy w składzie: Witold Nowak - zastępca prezydenta, Ewa Kulczyńska - dyrektor MOSiR w Koninie, Tomasz Sękowski - kierownik Wydziału Sportu i Turystyki UM w Koninie, Joanna Olczak - kierownik Wydziału Urbanistyki i Architektury, Katarzyna Rejniak - zastępca kierownika Wydziału Rozwoju Gospodarczego. Do zespołu będą dopraszani przedstawiciele konińskiego środowiska sportowego oraz specjaliści różnych branż, których wsparcie będzie niezbędne na poszczególnych etapach realizacji projektu.

Dodajmy, że w Koninie trenuje blisko 1 000 piłkarek i piłkarzy.