Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Konin

„Prawdziwą miłość poznaje się nie po sile, lecz po czasie jej trwania” - tę myśl potwierdza związek małżeński Eugenii i Zbigniewa Chmielewskich – mieszkańców Konina, którzy właśnie dziś, 11 czerwca 2021 roku, obchodzą 77. rocznicę ślubu.

Poznali się w czasie II wojny światowej w Starachowicach, gdzie ojciec Eugenii (Stanisław) został przeniesiony służbowo do pracy, a jego przełożonym okazał się ojciec Zbigniewa (Ludwik). Kiedy poznały się rodziny Stanisława i Ludwika, młody Zbyszek zachwycony córką Stanisława stwierdził, że zrobi wszystko, aby Eugenia została jego żoną. To była miłość od pierwszego spojrzenia.

Ślub Eugenii i Zbigniewa odbył się w Starachowicach 11 czerwca 1944 roku.  Po ślubie mieszkali i pracowali w Starachowicach i tu urodził się ich pierwszy syn.

Późniejsze dzieje to kilka przeprowadzek związanych ze zmianą pracy przez Zbigniewa do innych miejsc w Polsce: Kłodzka, Krakowa, Łodzi, Kutna oraz powiększenie rodziny, ponieważ urodzili się kolejni dwaj synowie i córka.

Do Konina przyjechali z całą swoją rodziną w 1960 roku, gdzie Zbigniew otrzymał propozycję pracy w powstającej Hucie Aluminium Konin – był pracownikiem z legitymacją służbową nr 1 i zajmował się organizowaniem administracji zakładu.

Eugenia, początkowo zatrudniona w dawnym MHD (Miejski Handel Detaliczny), musiała zrezygnować z pracy z uwagi na pogarszający się stan zdrowia. Osiedlili się na stałe w Koninie, gdzie mieszkają także ich synowie oraz córka z rodzinami. Doczekali się pięciorga wnucząt i sześciorga prawnucząt.

Z okazji 77. rocznicy ślubu Prezydent Miasta Konina Piotr Korytkowski przesłał Jubilatom list gratulacyjny oraz życzenia.

(Zdjęcia pochodzą z rodzinnego archiwum państwa Chmielewskich)