Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Konin

Są wyniki z Mapowania Zasobów pod tytułem #UwidaczniamyNiewidoczne! (Mapowanie zasobów - raport)

Mapowanie odbyło się w 21 placówkach oświatowych na terenie Konina w ramach projektu Szkoła Naszych Marzeń. Celem było określenie działań, które już są realizowane w placówkach, a które wpisują się w ideę Szkoły Naszych Marzeń.

Chcieliśmy określić nasz punkt wyjściowy, w którym znajdujemy się pod względem realizacji wizji Szkoły Naszych Marzeń, aby zrozumieć, jakie obszary wizji pokrywamy, a gdzie mamy jeszcze białe plamy – mówi inicjatorka mapowania, koordynatorka ds. młodzieży i projektów kreatywnych w Urzędzie Miejskim w Koninie Agnieszka Gołębiowska.

Najwięcej działań placówki realizują w obszarach: „Edukacja otwarta na kreatywność”, „Dbałość o budowanie wspólnoty społeczności szkolnej” oraz „Edukacja otwarta na przyszłość i życie”. Zdecydowanie  mniej działań pojawia się w obszarach: „Odejście od tradycyjnego oceniania”, „Gwarancja autonomii i samodzielności”, „Indywidualizacja procesu nauczania”, „Rozwój krytycznego myślenia” oraz „Właściwa kultura błędu”.

Zależy nam na realizacji wizji Szkoły Naszych Marzeń, którą wypracowaliśmy wspólnie na Konińskim Kongresie Edukacyjnym „Szkoła Naszych Marzeń” (Szkoła Naszych Marzeń) w czerwcu 2019 roku – podkreśla zastępca prezydenta Konina ds. społecznych Witold Nowak. - Chcemy, aby wyniki mapowania pomogły dyrektorkom i dyrektorom placówek  w określeniu wspólnie ze swoimi szkolnymi społecznościami kierunków rozwoju dalszej pracy nad wdrażaniem wizji - dodaje.

Raport z wynikami zawiera opis wszystkich obszarów oraz realizowanych w nich działań. Pomaga zrozumieć, co w praktyce oznacza wizja Szkoły Naszych Marzeń, jakie obszary i konkretne działania się pod nią kryją, jak pracować w ramach tych obszarów. Wskazuje korzyści, które mogą odnieść: nauczyciele, uczniowie, rodzice i cała społeczność szkolna dzięki zastosowaniu nowych metod i kultury pracy.

Na końcu znajdują się rekomendacje podjęcia działań, które są w stanie przynieść najlepsze efekty w osiągnięciu najważniejszych celów wizji Szkoły Naszych Marzeń, tj.: zwiększenia poczucia bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli, wzajemnego zaufania, poprawy komunikacji i relacji, dobrostanu całej społeczności szkolnej, stwarzając tym samym lepsze warunki do efektywnej nauki.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w realizację mapowania – mówi Gołębiowska. - Zachęcamy do przeprowadzenia dyskusji w gronie pedagogicznym, z uczniami i z rodzicami na temat wniosków oraz podzielenia się z nami, a może również z innymi placówkami, efektami tych dyskusji.

Raport z wynikami #UwidaczniamyNiewidoczne Mapowanie zasobów - raport

11 obszarów wizji Szkoły Naszych Marzeń:

1. Dbałość o budowanie wspólnoty społeczności szkolnej.
2. Dbałość o relacje i komunikację.
3. Indywidualizacja procesu nauczania.
4. Odejście od tradycyjnego oceniania.
5. Właściwa kultura błędu.
6. Gwarancja autonomii i samodzielności.
7. Edukacja otwarta na przyszłość i życie.
8. Rozwój krytycznego myślenia.
9. Edukacja otwarta na kreatywność.
10. Edukacja otwarta na współpracę.
11. Sprzyjająca przestrzeń fizyczna.