Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Konin

Dwa parki kieszonkowe, siedem zielonych podwórek miejskich – w tym jedno na placu Wolności, trzy tężnie na wyspie Pociejewo, zielone korytarze miejskie o długości około 17 km – pojawią się w  ciągu 2,5 roku w Koninie. Jest to możliwe dzięki projektowi „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie”, na który  Miasto Konin zdobyło dofinansowanie z Funduszy EOG oraz Funduszy Norweskich. Wsparcie z Programu Operacyjnego „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, finansowanego ze środków MF EOG 2014-2021 oraz z budżetu państwa, wynosi 8,2 miliona zł, a całe przedsięwzięcie kosztuje 9,7 miliona.

20 października w Koninie odbyła się konferencja otwierająca to przedsięwzięcie z udziałem m.in. prezydenta Konina Piotra Korytkowskiego, miejskiej architekt Joanny Olczak, a także partnerów projektu: dr inż. Marty Weber-Siwirskiej - wykładowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, prezesa Zarządu Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, Katarzyny Wolańskiej - członka Zarządu Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, a także Davida Brasfielda – prezesa Norweskiego Stowarzyszenia Zielona Infrastruktura (NFGI).

Prezydent podkreślił, że celem projektu jest przystosowanie miasta do zmian klimatycznych. – Przed nami wiele pracy, choć wiele zostało już zrobione – mówił Piotr Korytkowski.

W ramach przedsięwzięcia powstaną 23 odcinki zielonych korytarzy miejskich o łącznej długości ok. 17 km. Chodzi o tak zaprojektowane ulice, skróty osiedlowe, ścieżki, którymi można będzie spacerować bądź przejechać rowerem, a które pełnić będą funkcje rekreacyjne, sportowe, zdrowotne, edukacyjne i integracyjne. W tej przestrzeni pojawią się m.in. zielone przystanki, ławki z donicą na zieleń, gazony z  zielenią, donice z roślinnością, nasadzenia roślinnością zatrzymującą wodę i dającą cień.

Konin będzie miał również dwa parki kieszonkowe - na osiedlu Zatorze oraz przy ul. 11 Listopada, siedem zielonych podwórek miejskich (obok amfiteatru, osiedle Diamentowe, V Osiedle, ul. Dworcowa, Chorzeń, plac Wolności, Pociejewo), z których każde poprzez charakter zastosowanego zagospodarowania będzie miało swój temat przewodni, np. woda, powietrze, człowiek jako część natury. Powstaną też trzy tężnie na wyspie Pociejewo.

Najbardziej złożonym projektem, jak można było usłyszeć podczas konferencji, może być zagospodarowanie placu Wolności – tzw. „wyspy ciepła”, która leży w strefie ochrony konserwatorskiej i wymaga szczegółowych uzgodnień. Wobec tego miejsca mieszkańcy mają konkretne oczekiwania, które wyrazili podczas konsultacji w 2019 roku. To: zacienienie, element wodny, gastronomia, mobilna scena, atrakcja historyczna. - Będziemy się starać zaprojektować ten teren tak, aby spełniał oczekiwania zarówno mieszkańców, jak i też wymogi pana konserwatora, bo to jest konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę – zapewniła dr inż. Marta Weber-Siwirska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Plan funkcjonalno-przestrzenny rynku ma zostać przedstawiony konserwatorowi zabytków w grudniu.

Zdaniem Davida Brasfielda można mówić o różnych wartościach projektu. Jak stwierdził - zainwestowane w projekt pieniądze przełożą się na dobro mieszkańców, a podejmowane w Koninie działania mogą być inspiracją pokazującą, co można zrobić, by poprawić jakość życia w mieście.  

Projekt będzie realizowany etapami. Realizacja ma się zakończyć w kwietniu 2024 roku.

- Jestem zachwycona Koninem. Jest to miasto bardzo zielone, z ogromnym potencjałem. Tutaj tylko konieczne są działania porządkujące pewne fragmenty, dodanie niektórych elementów, w niektórych fragmentach odświeżenie terenu, ale myślę, że fantastyczne rzeczy mogą powychodzić, które pościągają turystów do miasta. Tego państwu życzę! – dodała dr inż. Marta Weber-Siwirska z wrocławskiego Uniwersytetu Przyrodniczego.

Strona internetowa projektu https://bit.ly/3ngfrEN

Baner Fundusze Norweskie