Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Konin

Do grona stulatków dołączył dziś koninianin - pan Hieronim Nowak. Najlepsze życzenia przekazał Jubilatowi prezydent Konina Piotr Korytkowski.

Pan Hieronim Nowak urodził się 5 listopada 1921 roku w Wilcznej. Tam też, jak informuje rodzina, wraz z dwójką braci i  czterema siostrami spędził dzieciństwo i młodość. Podczas II wojny światowej uczestniczył w walkach narodowowyzwoleńczych. Pięć lat po zakończeniu wojny, bo w 1950 roku ożenił się. Wraz z żoną Kordulą doczekali się czwórki  dzieci - córki i trzech synów.

Pan Hieronim zajmował się w swoim życiu m.in. pracą na gospodarstwie oraz w szklarni w Wieruszewie. W 1977 r. państwo Nowakowie przenieśli się do Konina, gdzie zamieszkali z synem i jego rodziną. Z żoną Kordulą przeżyli wspólnie  68 lat. Doczekali się siedmiorga wnucząt i dwanaściorga  prawnucząt.

Stulatek ciągle jest dość aktywny - nadal lubi spotkania rodzinne i towarzyskie.

(Zdjęcie i tekst dzięki uprzejmości p. Aleksandry Nowak)