Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Konin

W czapkach Mikołajów i z prezentami pojawili się w Pogotowiu Opiekuńczym oraz u zawodowych rodzin zastępczych dyrektor MOPR Małgorzata Rychlińska oraz zastępca prezydenta Konina ds. społecznych Witold Nowak.

Z tego, co wiemy najmłodsi byli zaskoczeni wizytą, ale goście przyjmowani byli we wszystkich rodzinach z prawdziwą radością. W tym roku, jak podkreśla Małgorzata Rychlińska, Mikołaj pamiętał o wszystkich dzieciach przebywających w pieczy zastępczej na terenie Konina. Słodkie upominki otrzymało ponad 130 dzieci. Dziękujemy za wsparcie jednemu z konińskich sponsorów, dzięki któremu dzieci i młodzież zarówno z zawodowych, jak i niezawodowych rodzin zastępczych obdarowaliśmy wartościowymi świątecznymi paczkami.

Z prezentami i życzeniami do Rodzinnego Domu Dziecka pojechał prezydent Piotr Korytkowski. Świąteczne spotkanie u państwa Janiny Marioli oraz Zenona Jach było formą podziękowania za 20-letnią pracę. Państwo Jach bowiem od 1 stycznia 2022 roku przechodzą na emeryturę. Przez ten cały czas dzieci znajdowały u nich prawdziwy dom, były otoczone wsparciem, serdecznością, miały poczucie bezpieczeństwa, dzięki czemu mogły się rozwijać, realizować i cieszyć wspólnie spędzonym czasem. Podczas tej przedświątecznej i jednocześnie pożegnalnej wizyty prezydent podziękował za wieloletnią działalność, za trud i pracę włożoną w wychowanie dzieci pozbawionych opieki rodziców biologicznych.  

(MOPR)