Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Konin

Umiejętności, których potrzebujesz, aby być doskonałym Business Development Managerem

Business Development Managerowie są odpowiedzialni za rozwój biznesowej strony organizacji. Muszą oni identyfikować pojawiające się możliwości biznesowe i budować długoterminowe relacje z potencjalnymi klientami. Jest to niezbędne w celu zwiększenia przychodów firmy i maksymalizacji zysków. Menedżerowie ds. rozwoju biznesu pomagają firmie osiągnąć maksymalny sukces. Opierają się na wiedzy, teorii i praktycznym doświadczeniu, aby pomóc firmom w rozwoju. Oceniają również bieżącą wydajność firmy i znajdują sposoby, aby pomóc firmie osiągnąć jej pełny potencjał.

Komunikacja i umiejętności interpersonalne

Dobry programista biznesowy musi posiadać silne umiejętności komunikacyjne. Są one wymagane w celu komunikowania się, prezentowania, zapewniania i mówienia do wszystkich różnych zainteresowanych stron. Musi on również być w stanie zadzwonić do potencjalnych klientów z ufnością, aby zdobyć nowych klientów.

Umiejętność współpracy

Rozwój biznesu nie jest jednoosobowym przedsięwzięciem. Polega na współpracy z wieloma stronami z wewnątrz i z zewnątrz firmy. Każdy dobry specjalista ds. rozwoju biznesu powinien umieć budować relacje, wywierać wpływ, zarządzać konfliktami i poruszać się po polityce biurowej, aby osiągnąć zamierzony cel.

Negocjacje i umiejętności perswazji

Obejmuje to bycie taktownym i dyplomatycznym przez cały czas. Osiągnięcie wyznaczonych celów wymaga, abyś potrafił nauczyć się, kiedy iść na kompromis, a kiedy zająć stanowisko. Aby przekonać swoich potencjalnych klientów do zrobienia tego, co trzeba zrobić, musisz zdobyć ich serca, umysły i zaufanie.

Umiejętności zarządzania projektami

Dobrzy programiści biznesowi są w pewien sposób również menedżerami projektów. Muszą być w stanie wyznaczać cele, planować i zarządzać projektami, zarządzać ryzykiem, kalkulować budżety, koszty, czas i zespoły pracujące nad bieżącymi projektami.

Badania i strategia

Business Developer będzie musiał posiadać silne umiejętności badawcze i analizy strategicznej. Są one niezbędne, aby porównać się z konkurencją i utrzymać firmę przed nią.

Umiejętności komputerowe

To przychodzi bez zastanowienia w dzisiejszych czasach. Każdy przyzwoity pracownik musi posiadać przynajmniej podstawowe umiejętności obsługi komputera. Niemniej jednak Business Development Manager musi mieć wysoką kompetencję pracy z Microsoft Office. 

Inteligencja biznesowa

Wiedza na temat usług i produktów Twojej firmy jest niezbędna dla każdego Business Developera. Jednak wiedząc wszystko o swojej konkurencji, jak również zapewni Ci dźwignię, której potrzebujesz, aby je przewyższyć. Każdy szanujący się business developer przeprowadzi niezbędną analizę rynku potrzebną do określenia aktualnej pozycji firmy. Przeprowadzi analizę, jaką przewagę konkurencyjną ma firma nad podobnymi firmami w sektorze. Deweloperzy biznesowi muszą być w stanie zebrać dane, których potrzebują, aby przygotować dokładną analizę.