Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Konin

2 miliony 810 tysięcy złotych przeznaczyło Miasto Konin na szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportu w 2022 roku. Wsparcie miasta otrzymało 25 klubów działających na terenie naszego miasta. W 13 przypadkach dotacje wzrosły w porównaniu z 2021 rokiem, w trzech są niższe, w dziewięciu wynoszą tyle samo. 

O dotację ubiegało się 25 klubów. Wszystkie wnioski spełniały wymagania formalne. Kwota, o jaką wnioskowały kluby jak zwykle przewyższała pulę zarezerwowaną przez miasto na szkolenie sportowe i wynosiła niemal 6,5 miliona złotych. 

Przedstawione przez kluby wnioski rozpatrywała czteroosobowa komisja złożona z przedstawicieli organizacji pozarządowych, Urzędu Miejskiego i MOSiR Konin. Przy ocenie pod uwagę brano następujące kryteria: punkty zdobyte w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w roku poprzedzającym udzielenie dotacji; liczbę zawodników ćwiczących w klubie; liczbę i poziom sportowy drużyn klubowych biorących udział w rozgrywkach ligowych. Propozycję podziału środków komisja przedstawiła prezydentowi miasta, który ostatecznie zatwierdza podział dotacji.

Podział dotacji w 2022 roku:

1

Akademicki Związek Sportowy PWSZ Konin

30.000 zł

2

Koniński Klub Szermierczy

492.000 zł

3

KKPK Medyk Konin

660.000 zł

4

Klub Bokserski Zagłębie Konin

170.000 zł

5

Koniński Klub Golfowy

10.000 zł

6

Konińskie Towarzystwo Piłki Siatkowej

60.000 zł

7

Konińskie Ludowe Towarzystwo Cyklistów w Koninie

225.000 zł

8

Młodzieżowy Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego

146.000 zł

9

Uczniowski Klub Sportowy GÓRNICZA przy ZSGE w Koninie

30.000 zł

10

Fundacja Lech Poznań Football Academy

6.000 zł

11

Klub Sportowy Górnik Konin

450.000 zł

12

Konińskie Towarzystwo Pływackie Iskra

33.000 zł

13

Stowarzyszenie Sportu Rekreacji i Rehabilitacji "Start" w Koninie

165.000 zł

14

Klub Sportowy Copacabana Konin

50.000 zł

15

Młodzieżowy Klub Sportowy Sparta Konin

10.000 zł

16

Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Reissa Konin

18.000 zł

17

UKS MTB SMECZ

8.000 zł

18

Uczniowski Klub Pływacki "REKIN" Konin

5.000 zł

19

Konińskie Stowarzyszenie Sportowe Mustang

55.000 zł

20

Koniński Klub Futsalu

18.000 zł

21

Klub Sportowy APR Oranje Konin

70.000 zł

22

Aeroklub Koniński

15.000 zł

23

Akademia Tenisowa w Koninie

5.000 zł

24

UKS Smecz Konin – „szachy”

62.000 zł

25

Towarzystwo Sportowo - Rekreacyjne HETMAN

17.000 zł