Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie prosi o wypełnienie krótkiej, anonimowej ankiety, dzięki której zbada potrzeby kulturalne mieszkańców Konina i powiatu konińskiego. Ankieta jest skierowana do wszystkich mieszkańców - nie tylko czytelników Biblioteki.

Link do ankiety:
https://forms.gle/MBGKLqwpkCyxd4odA

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie jest beneficjentem Kierunku interwencji 4.1. BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność, dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.
W ramach projektu MBP w Koninie realizuje w latach 2022-2023 zadanie BLISKOteka.