Wakacje to nie tylko okres urlopowych wyjazdów, wypoczynku w górach czy nad wodą, ale również czas intensywnych rolniczych prac polowych. Prace polowe i gospodarcze, to także zwiększony ruch pojazdów oraz maszyn rolniczych na drogach. Tylko wyobraźnia i świadomość zagrożeń są sposobami na uniknięcie ludzkich tragedii.

Dziś na terenie powiatu konińskiego policjanci wraz z przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy prowadzili wspólne działania profilaktyczne, które mają na celu uświadomienie mieszkańców wsi o zagrożeniach występujących podczas prac polowych.

Policjanci podczas działań zwracają uwagę na stan techniczny ciągników rolniczych, kombajnów oraz innych maszyn używanych podczas prac polowych. Ponadto sprawdzają stan trzeźwości kierowców, a także kładą duży nacisk na kontrolę odpowiedniego zabezpieczenia przewożonego ładunku. Przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas wykonywania prac oraz o właściwym zabezpieczeniu maszyn, by uniknąć sytuacji podczas których dochodzi do tragicznych wypadków.

Kilka wskazówek, jak uniknąć zagrożeń:

  • nigdy nie podejmujmy prac w gospodarstwie pod działaniem alkoholu, nie kierujmy pojazdami, nie pozwólmy też by czynili to inni;
  • nie dopuszczajmy do kierowania maszynami lub pojazdami osób, które nie posiadają odpowiednich uprawnień;
  • nie przewoźmy nikogo na załadowanych wozach i przyczepach;
  • każde uruchomienie kombajnu czy ciągnika poprzedzajmy sygnałem dźwiękowym, a wcześniej upewnijmy się, czy w sąsiedztwie pracującej maszyny nie przebywają osoby nieuprawnione, np. bawiące się dzieci;
  • pamiętajmy, że osoby starsze i dzieci nie powinny pracować na wysokości, np. na przyczepie przy załadunku, przy układaniu słomy na stogach i na poddaszach;
  • nie zezwalajmy dzieciom na wykonywanie niebezpiecznych prac polowych, zwłaszcza przy użyciu maszyn rolniczych;
  • nie pozostawiajmy małych dzieci bez opieki dorosłych, a na podwórkach wydzielmy miejsca do zabawy, odgrodzone od miejsc, po których chodzą zwierzęta czy poruszają się maszyny rolnicze;
  • nie pozostawiajmy niebezpiecznych narzędzi w miejscach, gdzie mogą stanowić zagrożenie dla dziecka;
  • nie prośmy dzieci o pomoc przy pracach ze szkodliwymi substancjami chemicznymi, takimi jak: pestycydy, nawozy, paliwa, rozpuszczalniki, smary, smoły;

W razie wypadku zadzwoń na numer alarmowy 112!

Nie pozwólmy, by gubiła nas rutyna i przyzwyczajenie. Pośpiech, przemęczenie,  nieprawidłowa organizacja pracy, lekceważący stosunku do potencjalnych zagrożeń – to główne przyczyny wypadków podczas prac polowych.

  • Policjanci i przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy podczas działań profilaktycznych rozmawiają z rolnikiem o bezpieczeństwie podczas wykonywania prac polowych.