Od 5 stycznia tego roku mieszkańcy Konina i powiatu konińskiego mogą liczyć na większą ilość policjantów, ponieważ funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu zostali na stałe stacjonowani w naszym mieście. Dziś insp. Sławomir Piekut, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu wraz z insp. Jarosławem Echaustem, Dowódcą Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu odwiedzili naszą jednostkę i mieli okazję spotkać się mł. insp. Mariuszem Jaworskim, Komendantem Miejskim Policji w Koninie oraz z policjantami z OPP, którzy zostali przydzieleni do służby, m. in. w samym Koninie oraz w jego okolicach.

Oddział Prewencji Policji w Poznaniu z siedzibą w Koninie  zaczął działać od  5 stycznia tego roku  przy Komendzie Miejskiej Policji w Koninie. Cała V kompania liczy 94 funkcjonariuszy, natomiast w Koninie jest 47. Dlaczego tylko połowa? Otóż V kompania podzielona jest na 4 plutony, 2 z nich  są przydzielenie do Konina, natomiast 2 kolejne zapełniają szeregi Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu.

Do ich głównych zadań należy ochrona porządku publicznego związana między innymi z zabezpieczeniem imprez masowych, zgromadzeń ale także częstych przejazdach kibiców. Policjanci dodatkowo będą pełnić służbę patrolową w powiatach ościennych w dyspozycji tamtejszych kierowników jednostek.

To ważne wydarzenie oznacza, że nasza lokalna  społeczność będzie miała większą pewność, że ich potrzeby dotyczące bezpieczeństwa zostaną skutecznie zaspokojone, ponieważ  obecność dodatkowej liczby policjantów ma na celu zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa.

OPP to dla mieszkańców Konina i okolic nowa nazwa, więc kilka zdań  wyjaśnienia, czym są Oddziały Prewencji Policji. Jednostki te działają od 1990 roku, a do ich głównych zadań należy ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w czasie trwania zgromadzeń i imprez masowych, ale też dbanie o porządek publiczny czy prowadzenie pościgów za niebezpiecznymi przestępcami. Funkcjonariusze OPP pełnią również zwykłą służbę patrolową, zabezpieczają różnego rodzaju imprezy sportowe i wydarzenia masowe, niosą też pomoc w przypadkach katastrof i klęsk żywiołowych.

W czasie pełnienia służby patrolowej funkcjonariusze OPP mają standardowe wyposażenie policyjne. Gdy wykonują działania w ramach pododdziałów zwartych, mogą być wyposażeni dodatkowo m.in. w strzelby gładkolufowe, pałki szturmowe, miotacze gazu, granaty łzawiące, pistolety sygnalizacyjne i armatki wodne.

Jeżeli jesteś z Konina lub mieszkasz w okolicy i jesteś zainteresowany lub zainteresowana podjęciem służby w Policji, to możesz złożyć odpowiednie dokumenty w Komendzie Miejskiej Policji w Koninie. Więcej informacji na temat rekrutacji znajdziecie w linku pioniżej.

http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/rekrutacja-do-sluzby-w/35498,Ogloszenia-Nabor-2021-do-sluzby-w-Policji-dwie-procedury.html