KMP Konin ostrzega: Niszczenie wyborczych banerów to przestępstwo!
Z okazji nadchodzących wyborów samorządowych, nasze miasto rozkwita kolorami i hasłami wyborczymi. Plakaty i banery, które pojawiły się w przestrzeni publicznej, nie tylko informują o kandydatach, ale stanowią również ważny element demokratycznego procesu. Niestety, pojawiają się również sygnały o dewastacji tych materiałów. Przypominamy, że takie działania są nie tylko nieetyczne, ale i karalne.
  1. Uszkadzanie, niszczenie lub zakrywanie materiałów wyborczych grozi poważnymi konsekwencjami prawnymi.
  2. Zgodnie z kodeksem wyborczym, każdy materiał wyborczy jest chroniony prawnie.
  3. Art. 67§1 kodeksu wykroczeń przewiduje kary za uszkadzanie publicznie wystawionych ogłoszeń.
  4. Ograniczenia dotyczące rozpowszechniania materiałów wyborczych są ściśle określone w kodeksie.

Kampania wyborcza to czas intensywnej debaty i prezentacji programów poszczególnych kandydatów. Należy jednak pamiętać, że szacunek do przestrzeni publicznej i do pracy osób zaangażowanych w proces wyborczy jest kluczowy dla zachowania kultury politycznej i demokratycznych standardów. Materiały wyborcze, które możemy obecnie oglądać na ulicach, na słupach ogłoszeniowych czy na ścianach budynków, są nie tylko świadectwem aktywności politycznej, ale też ważnym elementem informacyjnym dla wyborców.

Warto przypomnieć, że zgodnie z art. 109 kodeksu wyborczego, każda forma informacji wyborczej pochodząca od komitetu wyborczego jest częścią materiału wyborczego i jako taka podlega ochronie. Niszczenie czy zakrywanie tych materiałów nie tylko zaburza proces informacyjny, ale jest też wykroczeniem podlegającym sankcjom karnym.

Z kolei art. 67§1 kodeksu wykroczeń jasno określa, że uszkadzanie lub usuwanie publicznie wystawionych ogłoszeń może skutkować karą aresztu lub grzywną do 5000 zł. W przypadkach, gdy wartość szkody przekracza 800 zł, sprawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za przestępstwo zniszczenia mienia, co grozi nawet karą pozbawienia wolności.

Podsumowując, nasze miasto jest teraz areną demokratycznej rywalizacji. Odpowiedzialność każdego z nas za szacunek do przestrzeni publicznej i materiałów wyborczych może przyczynić się do zdrowej atmosfery debaty i procesu wyborczego. Dbajmy wspólnie o kulturę polityczną i prawidłowy przebieg kampanii wyborczej.


Według informacji z: KMP Konin