Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Konin

Pierwszym krokiem do formalnego zakończenia małżeństwa jest napisanie pozwu rozwodowego. Warto wspomóc się już na tym etapie usługami adwokata – we Wrocławiu oraz innych dużych miastach mamy łatwy dostęp do kancelarii prawnych, dlatego dobrze jest z nich skorzystać w tak trudnej sytuacji. Jak powinien wyglądać pozew o rozwód oraz w czym przyda się pomoc adwokata lub prawnika?

Pozew o rozwód – w czym może pomóc adwokat?

Podstawą do orzeczenia o rozwodzie jest całkowity i trwały rozpad pożycia małżeńskiego w sensie duchowym, fizycznym oraz gospodarczym. Jeśli ten warunek został spełniony, istnieje możliwość złożenia pozwu rozwodowego i staranie się o formalne zakończenie małżeństwa. Pozew jest pismem, który należy złożyć przed sądem rejonowym, obejmującym ostatni wspólny adres zamieszkania małżonków. Ze względu na swój oficjalny charakter jest objęty kilkoma wymogami, które należy spełnić, by dokument mógł zostać sprawnie rozpatrzony przez sąd. Nie trzeba jednak pisać go samodzielnie – można zwrócić się po profesjonalną pomoc, jaką świadczy adwokat. Wrocław oraz inne duże miasta zapewniają łatwy dostęp do usług kancelarii prawnych, dlatego wystarczy wybrać taką, która specjalizuje się w prawie rodzinnym.

Jakie dokładnie są wymagania odnośnie pozwu rozwodowego? Do najważniejszych części składowych tego typu pisma należą:

  • zwrot do konkretnego sądu rejonowego,
  • dane osobowe obu stron, przy czym strona pozywająca nie musi znać numeru PESEL strony pozywanej,
  • opis ogólnej sytuacji, która przyczyniła się do rozpadu małżeństwa,
  • jeśli osoba pozywająca stara się o rozwód z orzeczeniem o winie, konieczne będzie także przedstawienie dowodów tej winy (warto dołączyć je do wniosku; mogą to być zdjęcia, wydruki wiadomości, potwierdzenia przelewów itp.),
  • żądania dotyczące kwestii spornych, np. opieki nad wspólnymi dziećmi, podziału majątku, rozwiązania sytuacji mieszkaniowej itp.

Ponadto, do pozwu należy także dołączyć akt ślubu oraz akty urodzenia małoletnich dzieci, jeśli małżeństwo je posiada. Warto jeszcze przed spotkaniem z adwokatem postarać się o uzyskanie tego typu dokumentów, mogą być bowiem przydatne na każdym etapie sprawy.

Adwokat we Wrocławiu – pomoc w pisaniu pozwu o rozwód

Pozew o rozwód powinien być napisany w tonie oficjalnym i zawierać wszystkie ważne informacje w formie możliwie jak najbardziej neutralnej – jeśli jest to trudne do wykonania, warto skorzystać z pomocy adwokata, który pomoże sporządzić tego typu pismo. Dzięki temu będzie ono w pełni czytelne dla sądu i pozwoli jak najszybciej przystąpić do sprawy.

Adwokat we Wrocławiu może pomóc nie tylko przy pisaniu pozwu rozwodowego. Można udać się do niego również po poradę prawną, jeśli sprawa zapowiada się na skomplikowaną (np. jeśli będzie to rozwód z orzeczeniem o winie lub nie ma widoków na porozumienie się z małżonkiem co do kwestii spornych). Co więcej, może on także reprezentować swoich klientów podczas rozpraw oraz być obecnym podczas negocjacji ze stroną pozwaną.

Czy warto skorzystać z usług adwokata lub prawnika?

Rozwód to zawsze trudna sytuacja, niezależnie od jego przyczyn. Choć do formalnego zakończenia małżeństwa pomoc prawnika lub adwokata nie jest niezbędna, może to być nieocenione wsparcie na każdym etapie sprawy. Warto zdecydować się na nie szczególnie przy sprawach skomplikowanych, kiedy należy nastawić się na walkę o ważne dla siebie kwestie, np. opiekę nad dziećmi. Kancelaria prawna zapewni profesjonalne porady prawne oraz pomoc podczas każdego etapu sprawy, zwiększając tym samym szansę na zakończenie sprawy z pozytywnym dla strony pozywającej wynikiem. Co więcej, tego typu wsparcie pozwala także przejść przez całą sytuację ze znacznie mniejszym stresem i ogranicza trudne sytuacje, np. podczas negocjacji ze stroną pozwaną.