List Prezes KRUS do Rodziców, Opiekunów i Dzieci

Zachęcamy do zapoznania się z listem, jaki wystosowała Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik do Rodziców, Opiekunów i Dzieci, w którym apeluje o zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom podczas letnich wakacji.