Przedstawiam Państwu raport z kolejnych działań podjętych przeze mnie i przez moich współpracowników w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2.  

1. Zaproponuję radnym Rady Miasta Konina przekazanie 100 tys. złotych dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie na zakup samochodu do przewożenia próbek do testów na koronawirusa SARS-CoV-2
oraz sprzętu na potrzeby działań związanych z walką z koronawirusem. Propozycję przestawię radnym podczas  najbliższej sesji.

2. Zaproponuję Radzie Miasta Konina, by w przypadku zawieszenia działalności (zamknięcia) żłobka rodzicom lub opiekunom prawnym dziecka przysługiwał zwrot opłaty miesięcznej, w części proporcjonalnej do liczby dni miesiąca, w których żłobek nie świadczył usług.

3. Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koninie oferuje mieszkańcom miasta telefoniczne wsparcie psychologiczne i pedagogiczne. Rodzice, którzy w tym szczególnym czasie pozostają w domach ze swoimi dziećmi, mogą skonsultować się z pracownikami pedagogicznymi poradni. Psycholodzy gotowi są wesprzeć osoby, które odczuwają lęk, czy też niepewność w czasie pandemii i pozostawania w odosobnieniu. W sytuacjach kryzysowych, pilnej potrzeby wsparcia Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koninie jest do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00 pod numerem telefonu 63 243 18 66.

4. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego złożył zamówienie na „pakiety polowe” – żywność dla osób zaangażowanych w likwidację skutków powstałej epidemii.

5. Zakupiliśmy oświetlenie polowe, które – w razie potrzeby - będzie przeznaczone  do  oświetlenia punktów izolacji oraz miejsc poboru krwi dla osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2.

6. Doposażyliśmy Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Koninie w środki ochrony osobistej. Kupiliśmy kombinezony oraz okulary ochronne dla pracowników Pogotowia Ratunkowego oraz Straży Miejskiej.

7. Zleciliśmy montaż monitora informacyjnego dla interesantów Urzędu Miejskiego.

8. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego udziela na bieżąco porad osobom wracającym z zagranicy.

9. Skompletowaliśmy odzież ochronną dla osób z punktów izolacji.

Piotr Korytkowski
Prezydent Miasta Konina