Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Konin

Rozpoczęliśmy oznakowanie Konińskiego Szlaku Miejskiego. Za nami pierwszy etap prac. Tablice informacyjne zawiesiliśmy na razie na pięciu obiektach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków. W uzgodnieniu z konserwatorem zabytków oznakowane zostały następujące miejsca: kościół pw. św. Bartłomieja, ratusz, dworek Zofii Urbanowskiej, willa Reymonda i budynek dawnego „Starostwa”, czyli obecna siedziba Urzędu Miejskiego przy placu Wolności. W przyszłym roku w mieście pojawią się kolejne tablice. Docelowo planujemy umieścić znaki na wszystkich obiektach znajdujących się wykazie zabytków Miasta Konina.

Oznakowanie Konińskiego Szlaku Miejskiego to projekt realizowany ze środków miasta. Polega na umieszczeniu na najcenniejszych zabytkach tablic informacyjnych w językach: polskim i angielskim, zawierających opis obiektów oraz specjalny znak informacyjny umieszczany na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków.