W dniach: 04.10.2022 oraz 11.10.2022, 13.10.2022, 18.10.2022, 25.10.2022, 10.11.2022 oraz 24.11.2022 funkcjonariuszka Straży Miejskiej w Koninie starszy inspektor Katarzyna Maciejewska prowadziła warsztaty profilaktyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Dominika Savio w Koninie z siedzibą na ul. Spółdzielców 30 w Koninie.

Tematem przewodnim w starszych klasach od IV do VIII były zagadnienia dotyczące bezpiecznego komunikowania się w sieci, a także podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z Internetu, telefonów komórkowych oraz radzenia sobie w przypadku prześladowania rówieśniczego i do kogo zwrócić się, gdy taki problem się pojawi. Natomiast w młodszych klasach od I do III uczniowie dowiedzieli się, jak w ich uczniowskiej codzienności powinna wyglądać bezpieczna droga do szkoły oraz ze szkoły do domu. Strażniczka omówiła podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wielokrotnie przypominała i wyczulała, jak ważne są elementy odblaskowe na drodze, w które każdy uczestnik ruchu drogowego powinien być wyposażony, zwłaszcza po zmroku oraz objaśniała jak ważne jest ich noszenie. Wykorzystana została niezastąpiona do tego celu „Magiczna Tuba”, do której przez „szklane oko”, każdy z uczniów zaglądał i dzięki temu najprościej dowiadywał się w jaki sposób jesteśmy widoczni dla kierowców na drodze, kiedy mamy przy sobie odblaski. W starszych klasach prowadząca szczegółowo objaśniała uczniom, że nękanie, ośmieszanie lub pomawianie osób w Internecie, czy za pomocą innych środków masowego komunikowania, nie jest bezkarne. Coraz częściej osoby poszkodowane dochodzą swoich praw, a młody wiek sprawcy nie wyłącza odpowiedzialności za naruszenie porządku prawnego. Osoby prześladowane muszą reagować, tj. powiadamiać o takiej sytuacji swoich rodziców, opiekunów oraz wychowawcę klasy. Zamiarem internetowych chuliganów jest ośmieszenie i dręczenie konkretnej osoby lub grupy ludzi, a także szkolne, czy klasowe rozgrywki pomiędzy uczniami. Taka forma prześladowania wynika z tego, że łatwiej poniżać i szykanować, gdy istnieje szansa ukrycia się za internetowym pseudonimem lub tajemniczym loginem i nie ma potrzeby konfrontacji z ofiarą oko w oko. Prześladowcy czują się odważni i śmielej wygłaszają swoje racje, często bez jakichkolwiek zasad i skrępowania. Podczas spotkań strażniczka wiele razy przypominała o zachowaniu umiaru i zdrowego rozsądku podczas korzystania ze środków komunikacji podkreślając, że zbyt długie użytkowanie komputera, tabletu, czy smartfona może zaszkodzić zdrowiu i znacznie pogorszyć kontakty z rówieśnikami oraz z członkami rodziny. Podczas omawiania tak trudnych tematów nie mogło też zabraknąć informacji, dotyczących przestrzegania zasad dobrego zachowania oraz zasad kultury, które obowiązują wszystkich każdego dnia podczas korzystania z Internetu, czy komunikowania się w sieci, niezależnie od wieku. Podczas spotkań uczniowie wykazali się ogromną wiedzę i ciekawością tematu. Poruszane zagadnienia wzbudzały duże zainteresowanie. Świadczyło o tym duże zaangażowanie, wyrażanie swojego zdania i aktywność podczas dyskusji. Zgodnie z tradycją na zakończenie każdego ze spotkań wszyscy uczniowie otrzymali światełka odblaskowe w myśl zasady: „Odblask to nie obciach”.


images/Salezjanie2022/640_1.jpgimages/Salezjanie2022/640_2.jpgimages/Salezjanie2022/640_3.jpgimages/Salezjanie2022/640_4.jpg