Koniński Dom Kultury otrzymał dofinansowanie na zakup nowego projektora cyfrowego na potrzeby działalności Kina Centrum. Dofinansowanie przyznał KDK Polski Instytut Sztuki Filmowej z siedzibą w Warszawie, w ramach programu operacyjnego ,,Rozwój kin” na rok 2021.

Otrzymaliśmy dofinansowanie od PISF w wysokości 132 364 tys. zł.  
 
W ramach dotacji oraz dzięki wsparciu Urzędu Miejskiego w Koninie, Kino Centrum wzbogaci się o nowy projektor filmowy. Jego montaż zaplanowano na początek listopada 2021 r.
Dzięki wymianie sprzętu, obraz wyświetlany w kinie, osiągnie najwyższą jakość. Przyczyni się to do poprawy warunków projekcji i umożliwi prezentowanie widzom większej liczby filmów, w tym polskich i europejskich.


2.

Koniński Dom Kultury i Kino Centrum otrzymały dofinansowanie od Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w ramach Programu Rozwój kin 2021, Priorytet: Wsparcie promocji polskiego filmu.
Jest nam niezwykle miło poinformować, że otrzymaliśmy dofinansowanie od PISF w wysokości 90 tys. zł.

Celem Priorytetu Wsparcie promocji polskiego filmu jest wspieranie działalności w okresie pandemii COVID-19 kin studyjnych i kin prowadzonych przez mikroprzedsiębiorców, utrzymywanie stałej gotowości startowej kin w przypadku ich przymusowego zamknięcia decyzją rządu z powodu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, a także tworzenie warunków powszechnego dostępu do dorobku polskiej sztuki filmowej.