Ochronę zbóż zacznij od najlepszego T1

Zabieg T1 jest niezwykle istotnym element w agrotechnice zbóż, uznawany jest na najważniejszy zabieg fungicydowy. Choroby podsuszkowe, które mogą powodować straty w plonie przekraczające 50% zwalczane są właśnie pierwszym zabiegiem. Dlatego też aplikacja środków grzybobójczych powinna być wykonana możliwie szybko, tak aby ograniczyć rozwój chorób podstawy źdźbła w okresie wiosennym. W zabiegu T1 można wykorzystać jako sprawdzone rozwiązania oparte o środki ochrony roślin lub zastosować preparat mikrobiologiczny Arcton WG, który indukuje naturalną odporność systemiczną na choroby.

Kiedy robić T1

Aplikacja środków grzybobójczych powinna być przeprowadzona możliwie szybko, dlatego że rośliny wiosną intesywnie pobierają azot z gleby. Zwiększa to ryzyko ich porażenia przez grzyby patogeniczne, w związku z tym nie należy zbytnio zwlekać z T1. 

Program ochrony grzybobójczej zbóż należy rozpocząć w fazie początku strzelania w źdźbło/fazie pierwszego kolanka (BBCH 30-31). Zwykle faza rozwojową zbóż ozimych zbiega się z niestabilnym przebiegiem pogody — niskie temperatury i/lub pady deszczu. Zjawiska te utrudniają wykonania skutecznie i bezpiecznej dla upraw aplikacji fungicydu, a termin zabiegu jest przesuwany. Taka decyzja jest niekorzystna, ponieważ sprzyja intensywnemu rozwojowi chorób podstawy źdźbła. Obecnie dostępne są preparaty mikrobiologiczne, pozwalające na wykonanie T1 nawet w trudnych warunkach pogodowych.

Jakie choroby powinien zwalczać T1

Pierwsze objawy chorób pojawiają się na oziminach już w okresie jesiennych, więc wiosną dochodzi to szybkiego ich rozprzestrzeniania się. Jest to kolejny argument przemawiający za koniecznością wykonania wczesnego zabiegu T1. Pierwszy zabieg fungicydowy powinien zwalczać grupę chorób podstawy źdźbła oraz liści:

  • fuzaryjną zgorzel podstawy źdźbła i korzeni
  • zgorzel podstawy źdźbła
  • łamliwość źdźbła zbóż
  • septoriozę paskowaną liści
  • brunatną plamistość liści
  • mączniaka prawdziwego

Lista chorób, przed którymi powinien zostać zabezpieczony łan zbóż, jest długa. Dodatkowo zwiększonej presji chorób sprzyja krótki płodozmian oraz fakt, że źródłem większości chorób jest gleba i zgromadzone w niej resztki pożniwne. Należy podkreślić, że w przypadku chorób podsuszkowych (podstawy źdźbła) zabieg T1 jest kluczowy. 

Powyżej 0°C rozpoczynają się infekcje

Analiza biologii grzybów patogenicznych jednoznacznie wskazuje, że pierwsze infekcje, ważnymi gospodarczo chorobami, mają miejsce już od 0°C. Co przy występującym od kilku lat przebiegu pogody w okresie jesienno-zimowym pozwala przypuszczać, że większość chorób zaatakowała rośliny, zanim wykonano T1. Choroby mogą dawać już objawy lub występować w formie utajonej. 

Wykonanie zabiegu w momencie lub nawet przed infekcją jest niemożliwe, ponieważ minimum temperaturowe najbardziej popularnych substancji czynnych jest powyżej 5°C. W związku z tym typowy zabieg fungicydowy powinien przede wszystkim działać interwencyjnie i wyniszczająco, a w mniejszym stopniu zapobiegawczo.

Co na zabieg T1

Aby zapewnić skuteczną ochronę przed chorobami, zaleca się stosowanie fungicydów o szerokim spektrum działania. Rekomendacją firmy Osadkowski jest zastosowanie trzech wzajemnie uzupełniających się fungicydów: Unix 75 WG, Paraktis oraz Inovis Flex. Dzięki temu zestawieniu można zwalczać wszystkie najważniejsze choroby podstawy źdźbła i korzeni oraz liści. Rozwiązanie działa interwencyjnie, wyniszczająco oraz zapobiegawczo, czyli w pełni odpowiada na potrzeby ochrony zbóż przed chorobami

Najszybszy start w T1

Powszechnie wiadomo, że fungicydy zwalczają choroby roślin uprawnych. Jednak liczne doniesienia naukowe oraz praktyka rolnicza wskazuje, że odpowiednie konsorcja szczepów bakterii również pozwalają na uzyskanie zdrowego łanu. Preparat mikrobiologiczny Arcton WG od kilku lat aplikowany jest na polach uprawnych w celu indukowania naturalnych systemów odporności roślin. W wyniku jego wczesnej aplikacji możliwe jest uzyskanie zadowalającego stanu fitosanitarnego uprawy, przy jednoczesnej ograniczeniu ilości stosowanych fungicydów.

Arcton WG zawiera w konsorcjum szczep z Antarktyki o bardzo wysokiej funkcjonalności, której nie traci nawet w ujemnych temperaturach. Dlatego może być stosowany wcześniej, nawet w niesprzyjającym dla fungicydów przebiegu pogody ze względu na występujące duże różnice w temperaturze pomiędzy dniem a nocą.

Aplikacja Arcton WG indukuje proces produkcji hormonów roślinnych wpływających korzystnie na wzrost i rozwój roślin uprawny.

Postaw na sprawdzone T1

Zabieg T1 w zbożach ozimych jest kluczowym etapem w ochronie roślin przed chorobami. Do wyboru dostępne są rozwiązania fungicydowe oraz dedykowany preparat mikrobiologiczny indukujący naturalną odporność systemiczną. 

Pierwszy zabieg powinien być wykonany możliwie wcześniej, jednak w przypadku fungicydów jego termin związany jest ściśle z przebiegiem pogody. W przypadku preparatów mikrobiologicznych aspekt ten nie odgrywa kluczowej roli, ponieważ Arcton WG działa nawet w temperaturach poniżej 0°C.