UM Konin: Spotkanie o przyszłości miasta – zapraszamy mieszkańców
Urząd Miejski w Koninie otwiera drzwi dla mieszkańców, by wspólnie kształtować przyszłość miasta. Zaplanowane spotkania konsultacyjne dotyczą aktualizacji Strategii Rozwoju na najbliższą dekadę. Ostatnie z tych spotkań odbędzie się już 16 kwietnia, stwarzając okazję do bezpośredniej dyskusji i wprowadzania nowych inicjatyw.
  • Spotkanie odbędzie się w sali 101 Urzędu Miejskiego, plac Wolności 1, w godzinach 15:00-18:00.
  • Strategia Rozwoju Miasta Konina na lata 2020-2030 została wyróżniona tytułem Samorządowego Lidera Zarządzania 2023.
  • Zielona Energia, Zieleń w Mieście, Energia Ludzi - główne filary strategii.
  • Projekty można zgłaszać do 30 kwietnia 2024 r., wpisując się w cele strategii.

Nowa Strategia Rozwoju Miasta, zatytułowana "Nowa Ścieżka Rozwoju 2020-2030", obejmuje 104 przedsięwzięcia ukierunkowane na innowacje i ekologię. Wśród nich znajdują się plany dotyczące aktywacji terenów inwestycyjnych, rozwój niskoemisyjnego transportu oraz tworzenie inkubatora przedsiębiorczości.

"Kluczem do osiągnięcia zawartych w niej celów jest bieżący monitoring realizacji i aktualizacja zaplanowanych przedsięwzięć. Wdrażanie strategii i wprowadzanie zmian w szerokiej współpracy z mieszkańcami oraz jednostkami miejskimi w sposób przejrzysty i dobrze zorganizowany jest dla nas bardzo ważne, dlatego przyjęliśmy narzędzie, którym jest Zestawienie Przedsięwzięć Strategicznych - Nowa Ścieżka Rozwoju 2020 -2030," – dodaje Mariusz Piotrowski z Wydziału Rozwoju i Inwestycji.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do aktywnego udziału w kształtowaniu przyszłości Konina, wykorzystując możliwość bezpośredniego wpływu na decyzje strategiczne. Wasze pomysły i inicjatywy mogą realnie wpłynąć na rozwój naszego miasta.


Według informacji z: UM Konin