Restrukturyzacja górnictwa i energetyki w Koninie: Jak pomóc 2000 pracowników?
Konińskie górnictwo i energetyka w okresie przemian. Jakie działania zostaną podjęte, by pomóc pracownikom w powrocie na rynek pracy?
  1. Restrukturyzacja dotknie ponad 2 tys. osób.
  2. Konferencja „Droga do zatrudnienia po węglu” odbyła się 14 maja.
  3. Główne wyzwanie: aktywizacja zawodowa górników i energetyków.
  4. Wsparcie Unii Europejskiej oraz współpraca lokalnych instytucji.

We wtorek, 14 maja, w Domu Kultury Oskard odbyła się międzynarodowa konferencja „Droga do zatrudnienia po węglu”, poświęcona przyszłości konińskiego górnictwa i energetyki, które przechodzą obecnie głęboką restrukturyzację. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz i instytucji, a także eksperci z Komisji Europejskiej.

Jednym z kluczowych tematów konferencji była aktywizacja zawodowa pracowników sektora górniczego i energetycznego, którzy zostaną dotknięci restrukturyzacją. Jak zaznaczył Maciej Sytek, prezes ARR Konin, celem jest przeciwdziałanie alienacji z rynku pracy poprzez odpowiednie wsparcie i szkolenia. Działania te mają być finansowane z funduszy Unii Europejskiej, która przeznaczyła na ten cel około 270 milionów złotych.

Wśród uczestników konferencji można było spotkać takie osoby jak Manuela Geleng, dyrektorka z Komisji Europejskiej, Piotr Woźny, prezes ZE PAK SA, oraz Alicja Messerszmidt, przewodnicząca MZZ Kadra KWB Konin. Dyskusjom przysłuchiwali się również zastępca prezydenta Konina Paweł Adamów oraz starosta konińska Katarzyna Fryza.

W trakcie trzech paneli dyskusyjnych uczestnicy zgodnie podkreślali, że kluczowym elementem przeciwdziałania bezrobociu wśród byłych górników i energetyków jest ich aktywizacja zawodowa. Współpraca firm restrukturyzowanych, pracodawców oraz centrów szkolenia i aktywizacji zawodowej ma być fundamentem tych działań.

Konferencja była również okazją do omówienia konieczności ogólnopolskiej koordynacji działań oraz szerszego zaangażowania samorządów w realizację projektów mających na celu wsparcie pracowników sektora górniczego i energetycznego. Choć nie mogły w niej uczestniczyć minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska oraz europosłanka Ewa Kopacz, ich nieobecność nie zakłóciła przebiegu wydarzenia.

Podsumowując, konferencja „Droga do zatrudnienia po węglu” pokazała, że istnieje silna wola współpracy i wsparcia dla pracowników, którzy będą musieli zmierzyć się z wyzwaniami rynku pracy po odejściu z sektora górniczego i energetycznego. Dzięki zaangażowaniu lokalnych władz, firm oraz instytucji unijnych, proces ten ma szansę zakończyć się sukcesem.


Na podstawie: Urząd Miejski w Koninie