Sierpień jest miesiącem, w którym realizowane są Ogólnopolskie Kampanie profilaktyczno-edukacyjne:

  • Ogólnopolski Program Badań Przesiewowych w kierunku HCV - „TEST NA HCV - PROSTY KROK DO ZDROWIA” - Wirus HCV to wirus przenoszony przez krew, który wywołuje wirusowe zapalenie wątroby typu C. Nieleczony może prowadzić do marskości wątroby lub raka wątroby.
  • Ogólnopolska Kampania Profilaktyki Nowotworów „Wczesne Wykrycie To Życie” -
    44 organizacje pacjentów skupione w Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych oraz znane publiczne osoby zwracają uwagę na problemy chorych onkologicznie oraz zachęcają do badań profilaktycznych w kierunku chorób nowotworowych. W odsłonie kampanii „Sierpień – miesiącem osób młodych chorych na raka”. Stowarzyszenie kobiet z problemami onkologiczno - ginekologicznymi  „Magnolia” promuje regularne badania ginekologiczne, cytologiczne oraz  USG ginekologiczne i jamy brzusznej.
  • Ogólnopolska Kampania Edukacyjna Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej
    w ramach hasła „Wyprzedzamy cukrzycę”, która trwa przez cały 2018 r. realizując działania profilaktyczno-edukacyjne w całej Polsce dla osób chorych na cukrzycę i ich rodzin oraz edukacyjne skierowane do personelu medycznego, lokalnych samorządów oraz pracodawców.

Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom Prezydent Miasta Konina zaprasza na akcję profilaktyczną „Zdrowie to podstawa" 25 sierpnia (sobota) na BULWAR NADWARCIAŃSKI w Koninie w godzinach od 14.00 – 18.00. Podczas akcji zaplanowano bezpłatne badania i konsultacje ze specjalistami, gry i zabawy z aktywnym udziałem Centrum Edukacji i Specjalistycznej Opieki Medycznej, Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej SED, Stowarzyszenia kobiet z problemami onkologiczno-ginekologicznymi - Magnolia, Spółdzielni Socjalnej – Edukacja Rozwój Praca, Konińskiego Klubu „Amazonki”, Polskiego Centrum Dietetycznego ''Projekt Zdrowie", Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddział w Koninie, Fundacji Onkologicznej Drugie Życie, Młodzieżowego Domu Kultury.

Poradnia Pluszowego Misia SED – MISIOWY BULWAR  2018 – rozgrywki piłkarskie dla całej rodziny. Prosimy dzieci o zabranie swoich ulubionych pluszaków.

USG Doppler  – badanie żył w kończynach dolnych z konsultacją specjalistyczną.

USG tarczycy wraz z konsultacją specjalistyczną.

Komputerowe badanie wad postawy i stóp u dorosłych oraz dzieci powyżej
5 r. ż. z konsultacją z rehabilitantem.

Badanie spirometryczne  z konsultacja specjalistyczną.

Przeprowadzenie TESTU ANTY-HCV.

Badanie poziomu cholesterolu.

Stowarzyszenie kobiet z problemami onkologiczno – ginekologicznymi – Magnolia będzie promować regularne badania ginekologiczne, cytologiczne oraz  USG ginekologiczne i jamy brzusznej.

Edukacja w zakresie zasad samokontroli piersi z aktywnym uczestnictwem Konińskiego Klubu  Amazonki.

Badania poziomu przygodnej glikemii we krwi za pomocą glukometru (przygodnej czyli niezależnej od czasu spożytego posiłku). U osoby badanej z niepokojącym wynikiem glikemii bezpłatne konsultacje z edukatorem ds. diabetologii. U osób bez cukrzycy określenie ryzyka jej rozwoju za pomocą skali SEDRISC.

Pomiar ciśnienia tętniczego krwi. Udzielanie porad w zakresie nadciśnienia tętniczego oraz zasad prawidłowej techniki pomiaru ciśnienia tętniczego.

Przeprowadzanie testu Amslera z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych na temat DME (cukrzycowego obrzęku plamki).

W zakresie profilaktyki otyłości dietetycy z Polskiego Centrum Dietetycznego ''Projekt Zdrowie" będą:

  • wyliczać z interpretacją wynik Body Mass Index = BMI, czyli kwalifikacji masy ciała do wagi prawidłowej, nadwagi, otyłości, czy też niedowagi;
  • przeprowadzać analizę składu ciała z równoczesnym określeniem ilości tkanki tłuszczowej oraz wody metabolicznej i wykazaniem ewentualnych ich nadmiarów.
  • Plenerowe „Galerie edukacyjne”:

Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej – „Cukrzyca – współczesny koń trojański”

Stowarzyszenia kobiet z problemami onkologiczno – ginekologicznymi – Magnolia – „Wczesne Wykrycie To Życie”

Gry i zabawy dla całej rodziny z niespodziankami.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do włączenia się w akcję profilaktyczną razem z organizatorami. Efektywna profilaktyka i edukacja we współpracy z całym zespołem terapeutycznym, władzami samorządowymi, mediami, stowarzyszeniami ma kluczowe znaczenie dla budowania zdrowego społeczeństwa.