„Osobowość kształtuje się nie przez piękne słowa, lecz pracą i własnym wysiłkiem”
Albert Einstein
           
Z okazji Barbórki 2018, życzymy całej Braci Górniczej - a zwłaszcza pracownikom PAK KWB Konin -
dużo zdrowia, szczęścia rodzinnego, przychylności ludzi i Opatrzności.
Niech wstawiennictwo Św. Barbary zapewni Państwu poczucie bezpieczeństwa i pewność jutra,
tak by w Waszych domach zawsze gościł pokój i dostatek.
 
 
    Janusz Stankiewicz                                                                              Stanisław Bielik
      Przewodniczący                                                                                Starosta Koniński
Rady Powiatu Konińskiego