Komendant Miejski Policji w Koninie mł. insp. Paweł Kiliańczyk powierzył wczoraj obowiązku na stanowisku Komendanta Komisariatu Policji w Kleczewie podkom. Mirosławowi Kujawie. Zastąpi on odchodzącego na emeryturę nadkom. Dariusz Ślebiodę.

W środę 3 kwietnia w Komisariacie Policji w Kleczewie odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której nastąpiła zmiana na stanowisku Komendanta Komisariatu Policji w Kleczewie. Szef konińskiej komendy powierzył pełnienie obowiązków na tym stanowisku podkom. Mirosławowi Kujawie. Dotychczasowy komendant odbył wczoraj swoją ostatnią służbę w naszych szeregach i odszedł na emeryturę.

Nadkomisarz Dariusz Ślebioda służył w Policji od 1 listopada 1993 roku, a komendantem w Kleczewie był od 7 lat. Jego następca podkomisarz Mirosław Kujawa służy w Policji od 24 lat i przez cały czas w pionie prewencji. Od niemal 5 lat był zastępcą Naczelnika Wydziału Prewencji konińskiej jednostki.

Komendant Kiliańczyk serdecznie podziękował odchodzącemu komendantowi za lata poświęceń dla służby i życzył realizacji najśmielszych planów, a nowemu komendantowi życzył wiele wytrwałości i skuteczności w utrzymywaniu bezpieczeństwa publicznego na terenach gmin Kleczew i Wilczyn. Odchodzącego komendanta pożegnali, a nowego przywitali też przedstawiciele samorządów z gmin Kleczew i Wilczyn.

Marcin Jankowski

  • Komendant Miejski Policji w Koninie dziękuje za służbę odchodzącemu komendantowi z Kleczewa
  • aspirant sztabowy Zdzisław Urbański składa meldunek szefowi konińskich policjantów
  • Naczelnik Wydziału Ogólnego odczytuje rozkazy personalne o odwołaniu ze stanowiska i powołaniu nowego Komendanta Komisariatu Policji w Kleczewie
  • Komendant Kiliańczyk wręcza rozkaz personalny nowemu komendantowi w Kleczewie podkomisarzowi Mirosławowi Kujawie
  • Samorządowcy dziękują za współpracę odchodzącemu komendantowi i witają nowego
  • Samorządowcy dziękują za współpracę odchodzącemu komendantowi i witają nowego
  • Samorządowcy dziękują za współpracę odchodzącemu komendantowi i witają nowego
  • I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Koninie nadkom. Mariusz Jaworski dziękuje za służbę nadkom. Dariuszowi Ślebiodzie i gratuluje awansu podkom. Mirosławowi Kujawie.