- Porozumienie, które dziś podpisujemy jest krokiem milowym w kierunku zmian rozwojowych, które chcemy wspólnie osiągnąć – powiedział prezydent Konina Piotr Korytkowski podczas spotkania z samorządowcami z regionu konińskiego. Aby „przebranżowić” region wójtowie, burmistrzowie, prezydent Konina, przedstawiciele firm  podpisali „Porozumienie na rzecz sprawiedliwej transformacji energetycznej Wielkopolski Wschodniej”. To oznacza, że chcą razem sięgać po fundusze w ramach Platformy Wsparcia Regionów Górniczych „Platforma Węglowa – Coal Platform”. Ma ona pomóc w sumie 42 regionom opartym na przemyśle węglowym położonym w 12 krajach członkowskich Unii. W puli znajduje się 4,8 miliarda euro. Konin stara się o dofinansowanie do 25 projektów - w tym do klastra „Zielona Energia Konin”, a także budowy mieszkań komunalnych, zakupu autobusów elektrycznych MZK i wodorowych dla PKS-u.  – My, samorządowcy i przedsiębiorcy regionu konińskiego, będziemy  dostrzeżeni i wysłuchani przez Komisję Europejską jeśli nasz głos będzie spójny i stanowczy, a nasze plany i projekty dobrze skoordynowane. W tym celu niezbędne jest, abyśmy zacieśniali współpracę i dzięki wsparciu Agencji Rozwoju Regionalnego wykorzystali szansę, jaką daje nam powstanie unijnej platformy dla regionów górniczych. Tylko w ten sposób – wspólnym wysiłkiem i zrozumieniem dla wzajemnych potrzeb – doprowadzimy do absorpcji środków unijnych przez nasz region na niespotykaną dotąd skalę – tłumaczył prezydent Korytkowski. 

Podczas konferencji prezydent Konina Piotr Korytkowski, Maciej Sytek – Pełnomocnik Marszałka Województwa Wielkopolskiego ds. Wielkopolski Wschodniej, Marcin Ginel – Prezes ZE PAK, Krzysztof Gubański – Wiceprezes Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie oraz Roman Byczyk – prezes Konińskiej Izby Gospodarczej podpisali też list intencyjny, w którym zadeklarowali współpracę w ramach nowych inicjatyw. Analogiczne porozumienie podpisali samorządowcy regionu Wielkopolski Wschodniej. - Realizacja projektów transformacyjnych, m.in. w obszarze rozwoju niskoemisyjnego transportu, budowy centrum badawczego wodoru i elektrolizerni do jego produkcji, projektów związanych z elektromobilnością, a także innych projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii, jak farmy fotowoltaiczne i wiatrowe czy elektrociepłownia geotermalna, doskonale wpisują się w europejskie trendy rozwoju gospodarki niskoemisyjnej i założenia unijnej polityki energetycznej, zgodnie z którą do 2050 r. 80% energii elektrycznej produkowanej w UE powinno pochodzić z OZE. To ambitny cel. Trudny do osiągnięcia dla takich państw jak Polska, a zwłaszcza dla takich regionów, jak wschodnia część Wielkopolski. Ale daje nam pewność, że w najbliższych latach w ramach funduszy unijnych nie powinno zabraknąć środków na pro-ekologiczne projekty rozwojowe oraz inwestycje w przemysł wysokich technologii – wyjaśniał prezydent Korytkowski.

Dodajmy, że oba porozumienia – popierane przez samorządy, lokalny biznes, instytucje okołobiznesowe, a także ważnego partnera, jakim jest ZE PAK – zostaną przedstawione podczas spotkania z Komisją Europejską. Mają być ważnym elementem negocjacyjnym pokazującym jedność i gotowość regionu do przeprowadzenia sprawiedliwej transformacji gospodarczo-społecznej. Z wizytą do Brukseli udadzą się m.in. prezydent Piotr Korytkowski i pełnomocnik Marszałka  ds. Wielkopolski Wschodniej Maciej Sytek.