Zapraszamy 10 maja wszystkich zainteresowanych do udziału w zwiedzaniu terenu placu budowy projektu pn. „Rozbudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Kolską w Koninie”. Zwiedzanie odbędzie się w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich

Jest to popularna akcja, która po raz kolejny pokaże przedsiębiorczych, dynamicznych i korzystających ze środków Unii Europejskiej beneficjentów działających na lokalnym rynku.

Po raz pierwszy gospodarzem akcji jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie, który pozyskał środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oś priorytetowa: Infrastruktura drogowa dla miast.

Zarząd Dróg Miejskich chce przybliżyć szerokiemu gronu zainteresowanych efekty realizacji projektu przy udziale Unii Europejskiej, a szczególnie zaprezentować, jak przebiega zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miasta od nadmiernego ruchu drogowego.

Zarząd Dróg Miejskich w Koninie pragnie umożliwić mieszkańcom subregionu konińskiego i okolic zobaczenie miejsc związanych z realizacją projektu, którego głównym celem jest poprawa stopnia przepustowości i bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie miasta Konina poprzez przebudowę skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Kolską. Projekt jest realizowany od 2017r., a jego zakończenie przewidziane jest na czerwiec 2019 r. Działania, które są prowadzone w jego ramach, i których postępy będzie można zobaczyć w czasie Dni Otwartych to: likwidacja istniejącej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu, budowa dwóch niezależnych wiaduktów w ciągu ul. Europejskiej nad ul. Kolską, przystosowanych do przyszłościowej rozbudowy ul. Kolskiej do układu dwujezdniowego, budowa ronda turbinowego czterowlotowego w rejonie istniejącej stacji paliw, budowa dodatkowego pasa prowadzącego ruch z ul. Europejskiej w ul. Kolską w kierunku Koła, budowa dodatkowego pasa prowadzącego ruch z ul. Europejskiej w ul. Warszawską w kierunku Poznania, z ominięciem wjazdu na rondo, przebudowa istniejących zatok autobusowych, budowa dróg obsługowych, budowa ciągu dróg rowerowych (bitumicznych) oraz chodników powiązanych z istniejącymi ciągami pieszo-rowerowymi wraz z przejściami dla pieszych i przejazdami dla rowerzystów, przebudowa układu drogowego istniejącej stacji paliw.

Zwiedzanie terenu budowy rozpoczynamy w dniu 10.05.2019r., w następującym porządku (maks. 15 osób w każdej grupie):

  • 10:00 – 10:45 wejście dla I grupy zwiedzającej,
  • 11:00 – 11:45 wejście dla II grupy zwiedzającej,
  • 12:00 – 12:45 wejście dla III grupy zwiedzającej.

Podczas zwiedzania terenu budowy zaprezentujemy postęp realizacyjny robót drogowych oraz budowlano – montażowych.

Całkowity koszt projektu to 37 907 107,21 PLN, przy czym wysokość dofinansowania Unii Europejskiej wynosi 31 773 068,59 PLN. Pozostała część pochodzi ze środków budżetu miasta.

Dni Europejskie nie są jedyną okazją do zapoznania się z realizacją bieżących projektów Zarządu Dróg Miejskich. Można się z nimi zapoznać na stronie internetowej Zarządu oraz osobiście w jego siedzibie, gdzie wszyscy upoważnieni pracownicy przekażą informacje na ich temat.

Wszelkich informacji o postępach w pracach udzielimy w czasie Dni Otwartych.

Zapraszamy serdecznie!

Więcej na https://dniotwarte.eu/wydarzenia/wydarzenie/dni-otwarte-projektu-rozbudowa-skrzyzowania-ulicy-warszawskiej-z-ulica-kolska-w-koninie