Dzielnicowy z Komisariatu Policji w Sompolnie st. sierż. Krzysztof Skoczylas pod koniec kwietnia spotkał się z uczniami opuszczającymi mury Szkoły Podstawowej w Zaryniu w gminie Wierzbinek oraz ich rodzicami. Tematem była odpowiedzialność karna nieletnich oraz narkotyki i dopalacze.

Bycie uczniem ósmej klasy oznacza, że za chwilę młody człowiek mniej lub bardziej wymknie się spod opieki rodziców, ponieważ rozpocznie naukę w szkole średniej, nierzadko oddalonej dość znacznie od rodzinnego domu. To doskonały moment aby przypomnieć młodym ludziom o kilku sprawach związanych z ich bezpieczeństwem oraz odpowiedzialnością za pewne negatywne zachowania.

Dlatego też st. sierż. Krzysztof Skoczylas spotkał się z uczniami klasy ósmej i ich rodzicami. Podczas spotkania przybliżył zebranym tematykę związaną z odpowiedzialnością karną nieletnich, opowiedział w jaki sposób taka odpowiedzialność może spaść na wypływających na szerokie wody dorosłości młodych ludzi.

Jednym z tematów spotkania były też narkotyki i dopalacze. W nowym środowisku może zdarzyć się, że ktoś będzie próbował namówić do spróbowania, a młody człowiek jest podatny na nowe „wyzwania”. Dodatkowo zachęcony wizją zdobycia poklasku może sięgnąć po te niebezpieczne substancje.

Marcin Jankowski

  • starszy sierżant Krzysztof Skoczylas podczas spotkania z ośmioklasistami i ich rodzicami
  • dzielnicowy omawia z młodzieżą tematykę odpowiedzialności karnej nieletnich
  • dzielnicowy omawia z młodzieżą tematykę odpowiedzialności karnej nieletnich oraz niebezpieczeństw związanych z zażywaniem narkotyków i dopalaczy