Mundurowi z Komisariatu Policji w Sompolnie wraz z Wójtem Gminy Wierzbinek korzystając z dużej ilości osób odwiedzających targi SALIX, prowadzili prewencyjne działania. Był to kolejny etap realizacji programu „Razem dla Bezpieczeństwa”.

Wójt Gminy Wierzbinek Paweł Szczepankiewicz jest bardzo aktywny w realizacji porozumienia w ramach programu „Razem dla Bezpieczeństwa”. Jak tylko planowane są jakieś działania, najczęściej uczestniczy w nich osobiście. Nie inaczej było i w minioną niedzielę 9 czerwca. Targi SALIX co roku przyciągają prawdziwe tłumy. Trudno więc było nie wykorzystać takiej okazji do krzewienia zasad bezpieczeństwa.

Wielu uczestników niedzielnego spotkania skorzystało z okazji porozmawiania o bezpieczeństwie ze stróżami prawa. Policjanci i wójt rozdawali elementy odblaskowe oraz ulotki traktujące o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Policjanci dużo czasu poświęcili na przypominanie zasad ruchu drogowego, a szczególnie na obowiązek używania elementów odblaskowych poza terenem zabudowanym po zmierzchu.

Z okazji obejrzenia radiowozów od środka skorzystało wiele dzieci, a prezentujący je policjanci skorzystali z okazji, aby porozmawiać o bezpieczeństwie podczas wakacji – w tym o zagrożeniach podczas prac polowych i jazdy rowerem.

Marcin Jankowski

  • Wójt Gminy Wierzbinek wraz z policjantami z Komisariatu Policji w Sompolnie rozdaje materiały prewencyjne
  • Policjantka z Komisariatu Policji w Sompolnie rozdaje materiały prewencyjne
  • Wójt Paweł Szczepankiewicz rozdaje materiały promocyjne
  • Policjanci z Komisariatu Policji w Sompolnie rozdają materiały prewencyjne
  • Policjanci z Komisariatu Policji w Sompolnie rozdają materiały prewencyjne
  • Wójt Paweł Szczepankiewicz rozdaje materiały prewencyjne
  • Policjant prezentuje dzieciom wnętrze radiowozu