Plany priorytetowe to założenia do realizacji, jakie stawia przed sobą każdy dzielnicowy. Młodszy aspirant Marcin Bednarek, dzielnicowy z gminy Kramsk, pokazał w miniony piątek jak ważne są te założenia i z jakim rozmachem można je zrealizować.

Dzielnicowy, to policjant „pierwszego kontaktu”, a policja podejmuje wiele wysiłków, aby maksymalnie ułatwić kontakt mieszkańców z tymi policjantami. Wszyscy wyposażeni są w telefony komórkowe oraz indywidualną pocztę elektroniczną. Co prawda telefon dzielnicowy osobiście odbierze tylko w godzinach służby, ale poza nimi rozmowa zostanie przekierowana i nikt nie pozostanie bez odpowiedzi na swoje pytanie, czy reakcji na swój problem.

Młodszy aspirant Marcin Bednarek na swoim terenie zauważył problem niewłaściwego zabezpieczania psów w gospodarstwach domowych. Jego spostrzeżenia bywały popierane zaznaczaniem tego problemu na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Pod koniec ubiegłego roku ułożył więc plan priorytetowy, który miał ten problem zlikwidować.

Do współpracy zaprosił kilka instytucji: od Urzędu Gminy w Kramsku, poprzez Stowarzyszenie „Wioskowomi” w Grabowym, do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Koninie. Wiedział jednak, że najbardziej musi dotrzeć do mieszkańców gminy i zmienić ich myślenie o tym problemie. O pomoc w tej trudnej batalii postanowił poprosić najmłodszych mieszkańców. Ogłosił dwa konkursy: pierwszy plastyczny – polegał na wykonaniu plakatu na temat „Zostań przyjacielem czterech łap”, zachęcającego do niesienia pomocy bezdomnym i skrzywdzonym psom. Drugi konkurs polegał na zebraniu jak największej ilości karmy dla zwierząt, która w całości została przekazana do Stowarzyszenia „Wioskowomi” w Grabowym.

Na innym polu realizacji planu priorytetowego dzielnicowy wraz z Towarzystwem Ochrony nad Zwierzętami kontrolowali mieszkańców pod kątem uchybień związanych z trzymaniem zwierząt. Kilkanaście osób zostało ukaranych mandatami za niezachowanie zwykłych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt i za niedopełnienie obowiązku szczepień przeciwko wściekliźnie.

W czwartek 6 czerwca w sali OSP w Święćcu odbyło się uroczyste podsumowanie realizacji planu priorytetowego młodszego aspiranta Marcina Bednarka. Dzięki uprzejmości Urzędu Gminy w Kramsku odbyło się ono na naprawdę wysokim poziomie. Obecni byli Komendant Miejski Policji w Koninie wraz z I Zastępcą, przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy szkół podstawowych, które wzięły udział w konkursach, przedstawiciele podmiotów współpracujących przy realizacji założeń planu priorytetowego oraz laureaci konkursów ogłoszonych przez dzielnicowego.

Jak konkursy, to muszą był nagrody. Kreatywny dzielnicowy namówił do współpracy też prywatnych przedsiębiorców, którzy ufundowali atrakcyjne upominki dla zwycięzców konkursów. Nagrody dzieciom wręczyli komendanci konińskiej komendy, natomiast dzielnicowy Marcin Bednarek wręczył podziękowania sponsorom oraz osobom i instytucjom współpracującym przy realizacji planu priorytetowego.

Marcin Jankowski

 • Policjanci prezentują etapy realizacji planu priorytetowego
 • Policjanci prezentują etapy realizacji planu priorytetowego
 • Uczestnicy spotkania podsumowującego realizację planu priorytetowego
 • Policjanci prezentują etapy realizacji planu priorytetowego
 • Komendanci wręczają nagrody laureatom konkursów
 • Komendanci wręczają nagrody laureatom konkursów
 • Komendanci wręczają nagrody laureatom konkursów
 • Komendanci wręczają nagrody laureatom konkursów
 • Komendanci wręczają nagrody laureatom konkursów
 • Komendanci wręczają nagrody laureatom konkursów
 • Komendanci wręczają nagrody laureatom konkursów
 • Komendanci wręczają nagrody laureatom konkursów
 • Komendanci wręczają nagrody laureatom konkursów
 • Komendanci wręczają nagrody laureatom konkursów
 • Komendanci wręczają nagrody laureatom konkursów
 • Komendanci wręczają nagrody laureatom konkursów
 • Komendanci wręczają nagrody laureatom konkursów
 • Dzielnicowy wręcza podziękowania współpracownikom
 • Dzielnicowy wręcza podziękowania współpracownikom