Fundusze Europejskie dla gmin – bezpłatne spotkanie informacyjne

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie zaprasza przedstawicieli gmin, jednostek podległych (np. szkół, bibliotek, domów kultury) oraz organizacji pozarządowych do udziału w spotkaniu informacyjnym na temat programu grantowego dla gmin województwa wielkopolskiego pn. „Granty 200 tys. zł dla gminy”.

Spotkanie odbędzie się 21 sierpnia br., godz. 12:00-14:00, w Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie przy ul. Zakładowej 4, sala nr 319 na trzecim piętrze.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną informacje na temat pozyskiwania środków na rozwój gmin:
  • Działanie 3.1 Programu Polska Cyfrowa - Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, projekt pt. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”. W ramach tego działania gminy mogą uzyskać granty na przeprowadzenie szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych dla mieszkańców oraz na zakup sprzętu komputerowego dla szkoły w gminie.
  • Działanie 2.19 Programu Wiedza Edukacja Rozwój - Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego, projekt pt. „Liderzy konsultacji społecznych”. Działanie dotyczy przekazywania grantów gminom na przeprowadzenie konsultacji społecznych z zagospodarowania przestrzennego.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń, które są przyjmowane telefonicznie: (63) 240 85 35, (63) 249 31 02. W przypadku osób z niepełnosprawnościami organizator zwraca się z prośbą o poinformowanie o swoich potrzebach, co umożliwi przygotowanie odpowiedniej pomocy.

PROGRAM SPOTKANIA


Źródło: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie