Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Konin

W ramach monitoringu i wymiany bieżących informacji dzisiaj prezydent Piotr Korytkowski zwołał spotkanie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Koninie. Wzięli w nim udział m.in.: poseł Leszek Galemba, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie Agnieszka Dybała-Kamińska, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego Piotr Czerwiński-Mazur, komendant Państwowej Straży Pożarnej Janusz Dębowski oraz Komendant Miejski Policji Paweł Kiliańczyk.

Decyzje, które zostały dziś podjęte:
- Ograniczenie wizyt w Urzędzie Miejskim. Prosimy o kontakt telefoniczny z konkretnym Wydziałem. To konieczne, by umówić się na wizytę. Numery telefonów są umieszczone są naszej stronie internetowej SPIS TELEFONÓW DO URZĘDU MIEJSKIEGO.
- Zawieszamy do odwołania wydawanie Karty Seniora oraz Konińskiej Karty Rodziny 3+. W przypadku Karty Dużej Rodziny wnioski można składać elektronicznie poprzez portal emp@tia.  Gotowe Karty Dużej Rodziny można odbierać w Wydziale Spraw Społecznych – tu też prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.
- Reorganizujemy pracę Urzędu Stanu Cywilnego. Ograniczamy liczbę gości  mogących uczestniczyć w uroczystości zaślubin, wcześniej ustalając to z osobami zainteresowanymi. Wizyty w USC również prosimy umawiać telefonicznie.
- Z uwagi na bezpieczeństwo interesantów i naszych pracowników, zapewnimy dodatkową dezynfekcję urzędu, ze szczególnym uwzględnieniem sal obsługi interesantów.
- Tymczasowo, do odwołania, zawiesiliśmy organizację Giełdy Towarowo-Samochodowej przy ul. Podwale.
- Chcemy uspokoić szczególnie rodziców przyszłych przedszkolaków i uczniów klas pierwszych szkół podstawowych. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, w związku z trwającym naborem do przedszkoli, który trwa do 27 marca i  rekrutacją do szkół podstawowych, która rozpoczęła się dziś informujemy, że:
1. Data przyjęcia wniosku w wersji papierowej dostarczona do przedszkola/szkoły będzie tożsama z datą wypełnienia wniosku w wersji on line.
2. W sytuacji braku możliwości osobistego kontaktu z pracownikiem przedszkola/szkoły wnioski w wersji papierowej można przesyłać również za pośrednictwem poczty lub elektronicznie (scan z podpisami rodziców i opiekunów)
3. W procesie rekrutacji Wydział Oświaty UM będzie przetwarzał na bieżąco dane dotyczące weryfikacji wniosków do szkół i przedszkoli.