Kolejne kroki w walce z koronawirusem

Od 1 kwietnia rząd wprowadza kolejne ograniczenia, aby opanować rozprzestrzenianie się koronawirusa w Polsce. Bądźmy ostrożni i stosujmy się do nowych zasad, zwłaszcza, że za ich złamanie grozi grzywna w wysokości od 5 do 30 tysięcy złotych.

Ograniczenia w liczbie klientów w sklepach, na targach, na poczcie:
  • sklepy i punkty usługowe – 3 osoby na kasę lub stanowisko do płacenia;
  • targowisko – 3 klientów na 1 punkt handlowy;
  • placówki pocztowe – 2 osoby na 1 okienko pocztowe.

Ograniczenie funkcjonowania sklepów budowlanych i nowe obowiązki dla wszystkich sklepów
W weekendy wielkopowierzchniowe sklepy budowlane będą zamknięte. Ponadto, wszystkie sklepy będą się musiały dostosować do nowych, ostrzejszych zasad bezpieczeństwa:
  • wszyscy klienci będą robić zakupy w jednorazowych rękawiczkach (obowiązuje od 2 kwietnia);
  • w godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia. W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich (w tym dla osób powyżej 65. roku życia).

Zamknięte hotele i inne miejsca noclegowe
Hotele i inne miejsca noclegowe (działające na zasadzie wynajmu krótkoterminowego) zostają zamknięte. Mogą one funkcjonować tylko i wyłącznie wtedy, gdy przebywają w nich osoby w kwarantannie lub izolacji, a także gdy przebywa w nich personel medyczny.
Goście, którzy przebywają w tych obiektach w momencie wejścia w życie nowych przepisów, muszą się wykwaterować do czwartku, 2 kwietnia 2020 r. Nie dotyczy to jednak osób, które są w delegacji i korzystają z usług noclegowych w ramach wykonywania obowiązków służbowych. Dla tych osób hotele pozostają otwarte.

Automatyczna kwarantanna dla bliskich osób w kwarantannie
Zostaje rozszerzona lista osób, która będzie podlegała obowiązkowej kwarantannie domowej. Będą nią objęci wszyscy, którzy mieszkają z osobą kierowaną na kwarantannę. Zasady będą obowiązywały osoby, które przebywają w jednym mieszkaniu z osobami kierowanymi na kwarantannę od środy 1 kwietnia 2020 r.

Zawieszenie rehabilitacji i zamknięcie salonów kosmetycznych i fryzjerskich
Zamknięte zostają bez wyjątków wszystkie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu. Tych usług nie będzie można realizować również poza salonami.
Zawieszone zostaje również wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych i masaży – zarówno w placówkach publicznych, jak i prywatnych. Wyjątkiem są sytuacje, w których rehabilitacja jest bezwzględnie wymagana stanem zdrowia pacjenta.

Zakaz wychodzenia z domu osób do 18. roku życia bez opieki dorosłego
Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia, nie będą mogły wyjść z domu bez opieki. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy.
W mocy nadal jednak pozostają ograniczenia w przemieszczaniu się wszystkich osób. W dalszym ciągu nie można wychodzić z domu z wyjątkiem dojazdu do pracy, wolontariatu na rzecz walki z COVID-19. oraz załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. 

Zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich

Dwa metry – minimalna odległość między pieszymi
Zalecenie to dotyczy także rodzin i bliskich. Wyłączeni z tego obowiązku będą rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia), a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

Urzędy na pracy zdalnej
Instytucje publiczne swoje obowiązki będą wykonywały zdalnie. Wyjątek mogą stanowić jedynie czynności, w których praca zdalna nie gwarantuje możliwości realizacji ich kluczowych obowiązków.

Limit pasażerów również w pojazdach 9+ (od 2.04.2020 r.)
W zbiorowym transporcie publicznym obowiązuje już zasada „tyle pasażerów, ile połowa miejsc siedzących w pojeździe”. Rząd rozszerza ten wymóg także na pojazdy, które mają więcej niż 9 miejsc siedzących, w tym transport niepubliczny – np. dowożących do pracy w zorganizowany sposób czy prywatnych przewoźników. Ograniczenie nie dotyczy samochodów osobowych.

Miejsca pracy – dodatkowe zabezpieczenia dla pracowników (od 2.04.2020 r.)
Pracodawcy będą musieli zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom:
  • stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra;
  • pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek, a także mieć dostęp do płynów dezynfekujących.
 
Więcej informacji można znaleźć na specjalnie przygotowanej stronie internetowej: www.gov.pl/koronawirus.

Żródło: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa