Prezydent Konina wnioskuje o przesunięcie terminu wyborów Prezydenta RP na czas po opanowaniu epidemii. W liście skierowanym do premiera, marszałków Sejmu i Senatu oraz przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Piotr Korytkowski napisał: „W okolicznościach wprowadzonego stanu epidemii w Polsce w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co V-2, prawidłowa realizacja czynności wyborczych przez jednostki samorządu terytorialnego nie będzie możliwa”.

Prezydent podkreślił, że przygotowanie wyborów w czasie epidemii SARS-CoV-2 może być utrudnione. W Koninie przygotowanie i przeprowadzenie wyborów wymaga zaangażowania około 130 osób. Są one odpowiedzialne za sprawy związane z ewidencją ludności, obsługą obwodowych komisji wyborczych, obsługą księgową, zakupami niezbędnych materiałów, obsługą informatyczną i techniczną, obsługą lokali wyborczych. Tymczasem, w związku z panującą epidemią i wynikającymi z niej ograniczeniami, urząd pracuje w zmniejszonej obsadzie.

Piotr Korytkowski zwraca uwagę na fakt, że wiele czynności wykonywanych w związku z przygotowaniem wyborów wymaga bezpośredniego kontaktu z wyborcami. „W wyborach Prezydenta RP wydajemy również setki zaświadczeń o prawie do głosowania, a sporządzenie aktu pełnomocnictwa wymaga bezpośredniej obecności upoważnionego urzędnika samorządowego w miejscu zamieszkania wyborcy” – podkreśla. Prezydent dodaje, że w Koninie powołuje się 47 obwodowych komisji wyborczych (to 419 osób), następnie pracownicy urzędu wspólnie z urzędnikami wyborczymi szkolą wszystkich z zakresu prawa wyborczego. W sytuacji obostrzeń prawnych dotyczących zgromadzeń do 50 osób, sprawna organizacja pierwszych posiedzeń i szkoleń komisji jest utrudniona, a tymczasem czynności te powinny być przeprowadzone po 20 kwietnia.

Jak wskazuje prezydent – problemem jest też przygotowanie siedzib obwodowych komisji wyborczych. To w większości placówki oświatowe: przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, które są zamknięte do 10 kwietnia. Dodatkowo, siedziba jednej z obwodowych komisji wyborczych znajduje się na terenie domu pomocy społecznej, który jest zamknięty dla osób z zewnątrz, a dwie mieszczą się w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie niedostępnych dla osób, które nie są pracownikami lub pacjentami szpitala. „Obecnie nie ma informacji, w jaki sposób członkowie obwodowych komisji wyborczych, wyborcy, placówki, w których znajdują się lokale wyborcze mają być zabezpieczone przed zagrożeniem zarówno przed dniem, jak i w dniu głosowania. Brak jest procedur i zasad określających sposób postępowania w celu uniknięcia zagrożenia w ogłoszonym i trwającym stanie epidemii. Podmioty niepubliczne mogą odmówić udostępnienia swoich nieruchomości” – czytamy w piśmie prezydenta.

Powołując się na powyższe argumenty i na apele innych samorządowców prezydent wnioskuje o przesunięcie terminu wyborów. „Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli Rzeczypospolitej Polskiej musi być najważniejsze” – napisał Piotr Korytkowski.