Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Konin

Kombatanci, reprezentanci Wojska Polskiego, parlamentarzyści i samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, firm i zakładów pracy, duchowieństwa i szkół, ułani i harcerze we wtorek (1 września) uczestniczyli w uroczystościach upamiętniających 81. rocznicę wybuchu II wojny światowej.

W tym roku Prezydent Miasta Konina i przewodniczący Miejskiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych zaprosili na uroczystość, która odbyła się przy mogile ofiar hitlerowskiego nalotu na Konin w pierwszych dniach września 1939 roku, która znajduje się przy Cmentarzu Parafialnym przy ul. Kolskiej.

Wśród zaproszonych był gen. bryg. dr inż. pilot Krzysztof Cur - dowódca 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego w Powidzu, płk. dr inż. pilot Krzysztof Szymaniec - dowódca 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu oraz ks. ppłk Tadeusz Jelinek - kapelan ekumeniczny Wojska Polskiego.

O tragicznych momentach z pierwszych dni września 1939 roku w Koninie mówił Piotr Rybczyński - prezes Towarzystwa Przyjaciół Konina, kierownik konińskiego oddziału Archiwum Państwowego w Koninie. W imieniu konińskich kombatantów przesłanie do świata odczytał kpt. Krzysztof Łętowski ze Związku Inwalidów Wojennych, a Kazimierz Samulczyk z MRKiOR oraz harcerze wypuścili w niebo białe gołębie - symbole pokoju.

Następnie mogiłę ofiar hitlerowskiego nalotu z pierwszych dni września 1939 r. pokryły kwiaty, stanęły zapalone znicze.

W imieniu mieszkańców Konina wiązankę kwiatów złożył prezydent Konina Piotr Korytkowski, w towarzystwie przewodniczącego Rady Miasta Konina Tadeusza Wojdyńskiego, radnych i duchowieństwa, zaś zastępca prezydenta Konina Witold Nowak, w towarzystwie harcerzy i radnych uczynił to w kwaterze żołnierzy poległych w latach 1918-45, a zastępca prezydenta Konina Paweł Adamów, także z harcerzami i radnymi, wiązankę kwiatów położył na grobie konińskiego obrońcy Westerplatte Piotra Barańskiego.

Warty honorowe we wspomnianych miejscach zaciągnęli żołnierze Wojska Polskiego z Powidza oraz konińscy harcerze.

W uroczystościach uczestniczyły poczty sztandarowe konińskich ułanów i Zespołu Szkół im. M. Kopernika oraz orkiestra dęta ZE PAK SA KWB Konin.