Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Konin

Konin na 3. miejscu w rankingu „Wspólnoty”. Miesięcznik zbadał wydatki inwestycyjne samorządów w latach 2017-2019. Konin uplasował się w pierwszej trójce miast na prawach powiatu. Przed nami są: Świnoujście (1 miejsce) oraz Krosno (2 miejsce), za nami 45 innych miast. Wydatki inwestycyjne Konina w przeliczeniu na mieszkańca w badanym okresie wyniosły 2 231,913 zł.

Jak wyjaśnia zastępca prezydenta Konina ds. gospodarczych Paweł Adamów: "o tak wysokim miejscu przesądziły inwestycje głównie w układ drogowy i transport, na które miasto aktywnie pozyskuje dofinansowanie". To m.in. budowa łącznika od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej za ponad 17,7 miliona zł, dofinansowanie WRPO wyniosło przeszło 12,3 miliona zł; Rozbudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Kolską - całkowita wartość projektu to niemal 39 milionów zł przy dofinansowaniu z POIŚ (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko) przekraczającym 31 milionów zł. Miasto jest też w trakcie realizacji dwóch dużych inwestycji - rozbudowy ul. Kleczewskiej za prawie 60 milionów, około 30 milionów wynosi wsparcie z WRPO czy budowy połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia. Koszt tej ostatniej największej od 13 lat inwestycji drogowej w mieście to niemal 72 miliony zł. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło 30 milionów.

Dodajmy, że Miasto zrealizowało projekt transportowy polegający głównie na zakupie autobusów elektrycznych oraz hybrydowych, przebudowie systemu informacji pasażerskiej, budowie nowych wiat przystankowych oraz zakupie ładowarek elektrycznych. Łączna wartość projektu to 30 mln zł, dofinansowanie - około 85%. Ważnym projektem jest również realizacja II i III etapu budowy wielorodzinnych mieszkań.

Prezydent Konina Piotr Korytkowski podkreśla, że Konin jest w bardzo ważnym momencie w zakresie rozwoju gospodarczego. - Kluczowe jest dla nas pozyskanie inwestorów z branż opartych na nowoczesnych technologiach, które są przyjazne środowisku. Ważni są również konińscy przedsiębiorcy, w których zauważamy ogromny potencjał inwestycyjny, dlatego chcemy stworzyć im nowe warunki do rozwoju. Poprawiamy jakość życia mieszkańców, realizując m.in. inwestycje drogowe, inwestując w bazę szkolną, tworząc nowe strefy aktywności dla wszystkich, takie jak Inkubator Aktywności Kulturalnej, który ma powstać w zabytkowej kamienicy na Starówce. Zdobyliśmy dofinansowanie do budowy ciepłowni geotermalnej. Zaczniemy więc wykorzystywać do ogrzewania miasta gorące konińskie źródła, które mają temperaturę 97,5 st. Celsjusza. W naszym mieście dzieją się naprawdę dobre rzeczy i wszystkim, którzy nas w procesie zmian wspierają i dopingują serdecznie dziękuję – mówi prezydent Korytkowski.

Ranking inwestycyjny jest drukowany przez „Wspólnotę” od prawie 20 lat. - Pod uwagę bierzemy całość wydatków majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat (w tym przypadku 2017–2019). W ten sposób chcemy uniknąć dużych, chwilowych wahań wskaźnika będącego podstawą rankingu. Wydatki inwestycyjne, zwłaszcza z mniejszych jednostkach, cechują się znaczną cyklicznością. W poszczególnych latach mogą być bardzo wysokie, co wiąże się z realizacją ważnej inwestycji, by potem okresowo spadać do znacznie niższego poziomu – tak metodologię rankingu tłumaczy w artykule wstępnym prof. Paweł Swianiewicz, kierownik Katedry Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Podsumowanie rankingu odbyło się w Katowicach podczas Samorządowego Forum Kapitału i Finansów w Katowicach. Nagrodę dla Konina odebrał skarbnik miasta - Kazimierz Lebioda.

Konin wśród inwestycyjnych liderów"> <a href=Konin wśród inwestycyjnych liderów">