1 kwietnia br. rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Udział w nim jest obowiązkowy dla wszystkich obywateli, dlatego też warto pamiętać o dopełnieniu tej formalności.

Główny Urząd Statystyczny przewidział kilka metod, za pomocą których można tego dokonać:

Pierwsza z nich to samospis internetowy za pośrednictwem interaktywnej aplikacje dostępnej na stronie internetowej https://spis.gov.pl/.  Aby zalogować się do aplikacji używamy profilu zaufanego lub numeru PESEL. Dokonując samopisu należy pamiętać, że można tego dokonać w ciągu dwóch tygodni od pierwszego zalogowania.

Druga metoda obejmuje spisanie się przez telefon. W tym celu należy zadzwonić na uruchomioną przez GUS infolinię pod numerem telefonu 22 279 99 99 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.

Osoby, które z różnych powodów nie będą mogły skorzystać z formularza dostępnego w internecie ani z infolinii, spisane zostaną przez rachmistrzów spisowych.

Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną Główny Urząd Statystyczny do odwołania wstrzymał prowadzenie z respondentami wywiadów bezpośrednich.

Do kiedy trzeba się spisać?

Na udział w spisie powszechnym mamy czas do 30 września br.

Na jakie pytania trzeba odpowiedzieć?

Wykaz pytań jaki będą zadane w trakcie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 znajduje się na https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/. Dotyczą one między innymi adresu zamieszkania, relacjach rodzinnych, informacji o współlokatorach, aktywności ekonomicznej.