Dzisiaj w Komendzie Miejskiej Policji w Koninie na auli imienia sierżanta Zdzisława Karczewskiego odbyła się uroczysta zbiórka, poświęcona sto drugiej rocznicy powołania Polskiej Policji Państwowej. Z tej okazji policjantom oraz pracownikom Policji wręczone zostały medale, akty mianowania na wyższe stopnie służbowe, odznaki honorowe oraz wyróżnienia.

Święto Policji jest szczególnym dniem dla naszej formacji. 24 lipca 1919 r. powołano Policję Państwową. W tym roku obchodzimy sto drugą rocznicę jej powstania i jak co roku, dzień ten upamiętniany jest uroczystą zbiórką, która z uwagi na pandemię koronawirusa, drugi raz z rzędu miała skromniejszy charakter i ograniczoną liczbę zaproszonych gości.

Z samego rana Komendant Miejski Policji w Koninie wspólnie ze swoimi zastępcami złożył wieniec pod tablicą upamiętniającą poległych w czasie II wojny światowej Policjantów, znajdującą się przed kościołem św. Maksymiliana Kolbe w Koninie, a następnie uczestniczył we mszy świętej w intencji funkcjonariuszy i pracowników Policji koncelebrowaną przez kapelana ks. Prałata Sławomira Kasprzaka.  

Podczas dzisiejszej uroczystej zbiórki, która odbyła się na auli imienia sierżanta Zdzisława Karczewskiego, Komendant Miejski Policji w Koninie podinsp. Mariusz Jaworski przypomniał jak ważna jest nasza służba i dla kogo ją pełnimy: „To służba niezwykłej wagi, jesteśmy po to, żeby służyć ludziom, i to jest najważniejsze nasze przesłanie. Nie ma nic cenniejszego w naszym zawodzie niż wdzięczność ludzi, dla których podjęliśmy się tej zaszczytnej służby. Tak, Policjant to trudny zawód, to służba pełna napięć i stresów, gdzie są podejmowane decyzje, od których często zależy życie i zdrowie ludzi, to służba wymagająca wielu poświęceń, niejednokrotnie tych największych.”

Szef konińskiej Policji podkreślił, że czas pandemii koronawirusa nałożył na Policję szereg dodatkowych zadań, które były i są w pełni realizowane przez konińskich funkcjonariuszy i pracowników Policji. Za zaangażowanie oraz sumienne i odpowiedzialne wykonywanie obowiązków służbowych i pracowniczych w tych trudnym czasie, podziękował całej załodze konińskiej Policji, podkreślając, że kierowanie takimi ludźmi jest dla niego zaszczytem, honorem i wyróżnieniem.

Słowa wdzięczności podinsp. Mariusz Jaworski skierował do wszystkich samorządowców miasta Konina i powiatu konińskiego, dziękując za dobrą współpracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszej społeczności. Podziękował także naszemu kapelanowi za wsparcie duchowe, a przedstawicielom związków zawodowych działających na terenie KMP w Koninie, za godne reprezentowanie policjantów i pracowników konińskiej Policji.  

Podczas uroczystości jako pierwszy wręczony został Medal XXX-lecia Powstania NSZZ Policjantów funkcjonariuszom Komendy Miejskiej Policji w Koninie, nadany przez Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Województwa Wielkopolskiego, którym odznaczeni zostali:

 • podinspektor Mariusz Jaworski
 • podinspektor Artur Rychliński
 • podkomisarz Paweł Szafrański
 • aspirant sztabowy Sławomir Siuda
 • starszy aspirant Arkadiusz Nowinowski
 • aspirant Józef Bączkowski
 • aspirant Dawid Kwiryng
 • aspirant Piotr Ostrowski
 • aspirant Hubert Dworzyński
 • młodszy aspirant Marcin Kuna
 • sierżant sztabowy Adrian Grymuza
 • sierżant sztabowy Dawid Kubalak
 • sierżant sztabowy Paweł Robak
 • sierżant sztabowy Paweł Więckowski

Za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych na wniosek Komendanta Miejskiego Policji w Koninie, Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu przedterminowo mianował:

 • podkomisarza Mariusza Kapelę – na stopień komisarza Policji
 • młodszego aspiranta Marcina Łagutoczkina – na stopień aspiranta Policji

W korpusie oficerów młodszych Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu mianował na stopień komisarza Policji:

 • podkomisarz Marcin Jankowski
 • podkomisarz Damian Kasprzak
 • podkomisarz Joanna Libertowska

W korpusie aspirantów Policji Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu mianował na stopień aspiranta sztabowego Policji:

 • Bartosza Jagodzińskiego
 • Grzegorza Jankowskiego
 • Krzysztofa Kubackiego
 • Marcina Łozę
 • Łukasza Majewskiego
 • Mariusza Zielińskiego
 • Mirosława Zielińskiego  

Na stopień starszego aspiranta Policji:

 • Marcina Działkiewicza
 • Grzegorza Jaworskiego
 • Karola Kubsika
 • Julię Nadolną
 • Arkadiusza Nowinowskiego
 • Przemysława Skorupkę
 • Rafała Tarnasa

Na stopień aspiranta Policji:

 • Marcina Bednarka
 • Huberta Dworzyńskiego
 • Mariusza Gabrysiaka
 • Marcina Michalskiego
 • Michała Radziemskiego
 • Józefa Sikorskiego
 • Roberta Sztrymera
 • Marcina Szymankowskiego
 • Karola Tyrańskiego
 • Wioletę Wiśniewską
 • Sebastiana Wiśniewskiego
 • Marka Wróbla

Na stopień młodszego aspiranta Policji:

 • Jakuba Chwalisza
 • Karola Dryjera
 • Annę Fedorowicz
 • Mariusza Grądziela
 • Krzysztofa Hańczaruka
 • Arkadiusza Hernesa
 • Bartosza Kamińskiego
 • Malwinę Kopczyńską
 • Tomasza Kucal
 • Marcina Kunę
 • Tomasza Maciejewskiego
 • Adriana Matusiaka
 • Sylwię Muszyńską
 • Karola Nowackiego
 • Marcina Rosińskiego
 • Zbigniewa Siupę
 • Krzysztofa Skoczylasa

W korpusie podoficerów Policji Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu mianował na stopień sierżanta sztabowego Policji:

 • Mateusza Asendy
 • Agnieszkę Zdżalik
 • Jarosława Krygier
 • Arkadiusza Kubaszewskiego
 • Jakuba Masłowskiego

 

 • Rafała Mielcarka
 • Małgorzatę Opszalską
 • Romana Polińskiego
 • Sylwię Raniś
 • Janusza Sobczaka
 • Norberta Zawisnego

Na stopień starszego sierżanta Policji:

 • Krzysztofa Arent
 • Mateusza Borucińskiego
 • Anitę Grabkę
 • Grzegorza Janczyka
 • Mateusza Kozłowskiego
 • Mateusza Kucal
 • Martynę Kujawę
 • Adriana Lewandowskiego
 • Karolinę Maciejewską
 • Arkadiusza Maciejewskiego
 • Damiana Przybysza
 • Miłosza Rewers
 • Filipa Wróbla

Na stopień sierżanta Policji:

 • Bartosza Andrzejczaka
 • Jakuba Bryl
 • Macieja Durczyńskiego
 • Michała Granicznego
 • Dawida Janiaka
 • Ewę Kiernikowską
 • Bartosza Kołodziejczaka
 • Klaudię Kozłowską
 • Darię Libertowską
 • Eryka Malcer
 • Adama Mielczarskiego
 • Łukasza |Piaskowskiego
 • Mateusza Pleckę
 • Dawida Słodkiewicza
 • Damiana Stępień
 • Michała Szkudlarka
 • Paulinę Wojciechowską
 • Dawida Wójcik
 • Marikę Zalewską

W korpusie szeregowych Policji Komendant Miejski Policji w Koninie mianował na stopień starszego posterunkowego Policji:

 • Michała Dobrowolskiego
 • Piotra Durniewicza
 • Marka Golimowskiego
 • Dawida Kubiaka
 • Nikodema Kuśmierek
 • Bartosza Matuszaka
 • Łukasza Osadę
 • Adriana Robaka
 • Patrycję Witt
 • Monikę Zawadzką

Za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych oraz zaangażowanie podczas zatrzymania niebezpiecznych sprawców przestępstw Komendant Miejski Policji w Koninie wyróżnił pochwałą:

 • podinspektora Dariusza Dudkowiaka
 • podkomisarza Jakuba Włodarczyka

Za wzorowe wykonywanie obowiązków pracowniczych Komendant Miejski Policji w Koninie wyróżnił dodatkowym urlopem wypoczynkowym pracowników policji:

 • Marzenę Wróbel
 • Iwonę Frydrychowską
 • Arletę Górecką
 • Annę Skalską
 • Agatę Wilczewską
 • Macieja Żerkowskiego

Za wzorową pracę wykonywaną na rzecz związków zawodowych pracowników policji, Zarząd Terenowy Związku Zawodowego Pracowników Policji Komendy Miejskiej Policji w Koninie uhonorował pamiątkową statuetką:

 • Monikę Szkudlarek

Prezydent Miast Konina wyróżnił odznaką honorową „Za zasługi dla Miasta Konina”:

 • aspiranta Sebastiana Wiśniewskiego
 • młodszego aspiranta Mariusza Grądziela

Zarząd Powiatu Konińskiego wyróżnił tytułem honorowym „Zasłużony dla Powiatu Konińskiego”:

 • podinspektora Artura Rychlińskiego
 • podinspektora Dariusza Dudkowiaka
 • aspiranta sztabowego Marcina Łozę
 • starszego aspiranta Sławomira Majkowskiego
 • aspiranta Marcina Bednarka

Komenda Miejska Policji w Koninie wzbogaciła się również o siedmiu nowych oficerów Policji:

 • podkomisarza Roberta Libertowskiego
 • podkomisarza Krzysztofa Dziublewskiego
 • podkomisarza Mirosława Szczebelskiego
 • podkomisarza Dawida Koperskiego
 • podkomisarza Michała Pawłowskiego
 • podkomisarza Łukasza Wodzińskiego
 • podkomisarza Adriannę Karwowską - Kunę

Wszystkim awansowanym, odznaczonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych.